Artiklar

Klicka på Läs mer, så visas hela artikeln längst ner på sidan.

En rättvis värld är möjlig!

Vi fortsätter även 2017 att stödja den mångåriga kampen mot förtrycket av fattiga människor i Pakistan. Våra samarbetspartners BLLF Societies ägnar sig oförtrutet åt att bekämpa skuldslaveriet och barnarbetet , som fortfarande är omfattande. Mänsklig frihet, säger den kände nationalekonomen Amartya Sen, inbegriper rätten att överleva, få utbildning och social trygghet, men också politisk frihet. Genom BLLFS organiserar sig fattiga människor för att kräva sin rätt.
Det senaste projektet, 2014-16, avslutas nu med en omfattande utvärdering. Den görs av en oberoende organisation i Lahore. De preliminära resultaten stöder våra egna slutsatser att arbetet ger långsiktiga positiva effekter: kunskap och medvetenhet stärker människors förmåga att hävda sina rättigheter. Det gäller inte minst alla de unga kvinnor som deltar i lokala grupper, kurser och möten inom det fantastiska kvinnonätverk som BLLFS byggt upp.
I den nya projektfasen 2017 vidareutvecklar man arbetet. I var och en av de tre provinserna har arbetet organiserats i fyra delprogram - påverkansarbete, utbildning av vuxna och barn, ungdomsverksamhet samt kvinnonätverkande. Varje delprogram leds av en ’program manager’ med tydligt uppdrag. Hälften av dessa totalt tolv är kvinnor – ett stort framsteg! Gemensamt ska koordinatorerna och de tre ledningsgrupperna söka förverkliga projektets mål. Vi tror på våra partners vilja och förmåga att bekämpa förtrycket i Pakistan och så bidra till en rättvis värld.

Ett annat håll, ett annat mål.

Vi sitter i skuggan utanför ett hus som tillhör en organisation länkad till Ekta Parishad, en rörelse om består av och kämpar för fattiga och landlösas rättigheter i Indien. Det är höst och gruppen jag ingår i har varit på fältbesök i byar där landlösa har ockuperat stora områden mark. Vi har varit hemma hos en familj som byggt upp ett litet jordbruk. Vi har lyssnat på hur de tänker och hur de arbetar, hur de vill leva. Nu är det sen eftermiddag och vi är hemma där vi bor igen. Vi diskuterar något som kallas ”smarta städer”, där ska teknologi binda samman olika delar av en stad och öka effektiviteten på ett sätt som vida överstiger hur det ser ut idag. En modernistisk utvecklingsdröm där teknologin ska skapa flyt och sammanhang. Mina aktivistiska indiska vänner hånar idén, de tycker den är idiotisk. Jag däremot känner mig ganska hemma i den.

Agne Gustafsson

För drygt ett år sedan blev jag tillfrågad om jag ville ingå i BLLF-Swedens kommitté för pågående Pakistanprojekt. Hade då hunnit varit pensionär några år, med föresatsen att inte engagera mig i fler än två föreningar.
Denna föresats har jag inte helt lyckats hålla mig till då FN-föreningen, Lidköping-Barnens Stad, god man-uppdraget för en ensamkommande kille från Somalia och några övriga uppdrag utgör min nuvarande vardag. Min fru tänker fortsätta jobba deltid några år till på min tidigare arbetsplats i Lidköpings Folkets Hus.
Svarade ja på frågan om projektkommittén och har nyligen hunnit med ett besök i Pakistan, innan jag blev ledamot i styrelsen för BLLF Sweden.
För övrigt är jag en ”lycklig pensionär” med världens finaste fru och fyra barn, två barnbarn och en hund. Oftast glad och engagerad men måste ändå tillstå en något pessimistisk framtidssyn. Ser den oreglerade liberala ekonomiska världsordningen, miljöfrågorna, skuldsättningen, de ökande klyftorna människor emellan och migrationen, som de viktigaste framtidsfrågorna. Ser emellertid inte hur de ska kunna lösas utan stora konvulsioner.
Vill därför ingå i sammanhang som verkar för solidaritet, rättvisa, medvetandegörande och icke våld. Om framtiden är summan av alla mått och steg vi tar idag, så är det är en mänsklig plikt att åtminstone försöka göra något positivt”.

Agne Gustafsson

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365    BLLF Sweden      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795    Box 680      
       531 16 Lidköping