Artiklar

Klicka på Läs mer, så visas hela artikeln längst ner på sidan.

Aftab Baloch – Vi möts igen!

För tio år sedan publicerades en intervju med Aftab Baloch i vårt Nyhetsbrev. Aftab var tjejen som iklädd pojkkläder och med kortklippt hår fortsatte sin utbildning i pojkskolan när ingen annan väg till fortsatt utbild-ning fanns. Omgivningen förfasade sig, men familjen stöttade henne.
Hur gick det sen?
Aftab arbetar idag som District education officer i det statliga skolsystemet och har ansvar för 145 primärsko-lor på landsbygden i Baluchistan. När hon började var 50% av skolorna ”sovande”. Detta innebar att många lärare stannade hemma. De skrev sina rapporter och de hämtade ut sin lön men utan att visa sig i skolan.
Aftab blev inte populär när hon vägrade ta emot mutor och istället rapporterade den verkliga bilden. Lärarna klagade hos hennes överordnade, men Aftab visste att hon fanns för barnens skull.
Nu fungerar 95% av skolorna i hennes område. De 5% som fortsatte att ”sova” har stängts, men många nya skolor har öppnats och uppgraderats. Flickor har fått fler möjligheter till längre utbildning där de bor. Stäm-ningen är positiv med tacksamma föräldrar och lärare som gillar sitt arbete.
”Jag vill ägna mitt arbete och mitt liv åt att flickor på landsbygden får bra utbildning i en positiv miljö, så som i BLLFS skolor,” säger Aftab.

Britt-Marie Klang

Ett annat håll, ett annat mål

Besök hos kvinnor på den indiska landsbygden.

”Vi är inte rädda längre. Nu vågar vi gå till polisen och till dem som bestämmer.” Detta säger en av kvinnorna vi besöker i en by på den indiska landsbygden. ”Förr satt vi mest inne och vi bar slöja när vi gick ut. Då vå-gade vi inte säga något.” Kvinnorna, tillsammans med män och barn, var samlade under ett stort mangoträd i byn Karondi i indiska delstaten Madhya Pradesh.
Tillsammans med Britt-Marie och Göte, fick jag i mars 2017 möjlighet att besöka Indien och följa Ekta Pa-rishads arbete, framför allt på landsbygden. Ekta Pa-rishad berättade att det största problemet för männi-skorna på landsbygden är rätten till land, vatten och skog. För att inte tvingas bort från jorden de odlar be-hövs dokument som ger dem rätt att bruka marken. Annars kan företag komma och göra anspråk på deras mark. En av Ekta Parishads främsta uppgifter är att arbeta för att byborna ska få dessa viktiga dokument och därigenom förhindra landgrabbing. Landgrabbing leder annars oftast till att människorna tvingas migrera till städernas slum för att söka sin försörjning där.
Byinvånarna i Karondi berättade att de hade papper på att de äger husen de bor i och en liten köksträdgård. Däremot har de inte fått ut papper på marken de odlar trots att de blivit lovade det. Ekta Parishad driver frå-gan i Högsta Domstolen. Kvinnornas inställning var målmedveten: ”Vi kommer inte att sluta odla även om vi får nej i domstolen. Marken används ju ändå inte.” Varje dag sparar de dessutom en slant och en handfull ris för att ha råd att skicka en familjemedlem till de marscher som Ekta Parishad ordnar för att uppmärk-samma och få igenom de fattigas krav och rättigheter.

Vi fick se odlingarna på åkrarna som låg utanför byn. En bonde visade dammen han hade grävt. Bevattning från dammen innebar att han fick bättre skördar och med en pump kunde han bevattna större områden. Han fick tre skördar per år och odlade ris, grönsaker, linser och vete. Byn hade även ett litet tegelbruk där de slår teglet de behöver och de använde också bambu som byggmaterial. Människorna var nöjda med sina liv. De ville bo kvar, fortsätta att odla och leva i lugn och ro. Innan vi lämnade byn fick vi en god måltid lagad av råvaror från byn; ris, grönsaker, bröd och te efter ma-ten.
Invånarna i Karondi arbetar med fyra projekt i Ekta Parishads regi. 1. Sociala problem för ett bättre liv i byarna. Till exempel könsroller. 2. Ekonomi; odling och djurhållning. 3. Politik; ta del i möten och beslut. 4. Andlig utveckling; utbildning och hälsa, natur- och miljövård.

Vi besökte flera liknande byar och fick delta i möten där kvinnor från byar från olika delar av Indien träffa-des. De berättade om sina utmaningar, stöttade varandra och planerade framåt. Vi fick också besöka en utbildning där ungdomar från ett stort antal byar fick lära sig icke-våldstekniker som de tog med sig hem till sina byar och spred vidare. Efter utbildningen var deltagarna också med i en marsch som Ekta Pa-rishad arrangerat.
Jag blev imponerad av självförtroendet, medvetenheten och kraften hos kvinnorna vi besökte i byarna som de fått tack vare Ekta Parishads arbete.

Kerstin Högsborn

Agera lokalt, nätverka globalt!

Spanien organiserar de papperslösa som idag har egen fackförening och media ger dem sitt stöd. Belgien arbe-tar med bonderörelser. Tyskland agerar för flyktingar med stor entusiasm. I Indien växer det fram en rörelse för samarbete mellan stad och land, en ruban movement (urban and rural). Är det möjligt att göra en fotmarsch genom Pakistan och Afghanistan? Ska det kanske ar-rangeras bussar eller bör de göra sin egen marsch?
Ovanstående exempel och mycket mera rapporterades och diskuterades mellan de 18 representanter från de sju länderna Schweiz, Frankrike, Spanien, Belgien, Tysk-land, Storbritannien och Sverige som deltog i Ekta Europes nätverksmöte i Lidköping. Rajagopal och Jill Carr Harris från Indien fanns också med på mötet. Fo-kus låg på framtiden.
Massor av spännande idéer lyftes om hur den stora Jai Jagat aktionen ska byggas upp genom lokala aktioner, nätverkande och kunskaper om icke-våld i olika former. Varje land ska driva sina egna frågor med fokus på grupper som marginaliseras. Det var en ”bottom up”- präglad rörelse som möttes i Lidköping.

För första gången stod BLLF Sweden som värd för ett Ekta Europe möte. Våra medlemmar från närområdet lagade mat, bakade bröd och kakor och fixade övernatt-ning och mötesrum på en lokal biograf. Våra reseledare från Göteborg såg till att deltagarna inte hamnade i Lin-köping!
BLLF Sweden har tagit på sig en spännande och viktig roll genom att ansvara för samordningen av kampanjen i Sverige. Tillsammans ska vi arbeta för att fler röster kommer till tals. Vi välkomnar alla medlemmar och sympatisörer att delta i detta arbete!
För att informera dig, besök www.jaijagat2020.org www.ektaeurope.org www.ektaparishad.com
För att engagera dig kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller @ektasweden direkt på facebook

Britt-Marie Klang

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365    BLLF Sweden      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795    Box 680      
       531 16 Lidköping