Artiklar

Klicka på Läs mer, så visas hela artikeln längst ner på sidan.

Vems liv är värt att skyddas? Kvinnor säljs i Göteborg

Den 21 juni slog GT larm om att kvinnor säljs i Göteborg för 2000 euro. Det handlade inte om att kvinnors kroppar såldes under en begränsad tid. Nej de kunde användas av köpare i princip hur länge som helst. 

Jag ringde upp Mats Paulsson, chef för den enhet som utreder människohandeln på polismyndigheten i Göteborg. Han berättade att de här uppgifterna mycket väl kan stämma men att de idag inte har några resurser för att utreda människohandel.Istället måste de helt ägna sig åt att reda upp i den gängkriminalitet som har lett till en mängd skjutningar i Göteborg. Han säger sig ha förståelse för ledningens prioriteringar men är ändå mycket frustrerad över att inte få arbeta med att utreda människohandel.

-De här människorna är mycket utsatta, de har ingen egen röst, och ingen, absolut ingen för de här människornas talan. De vågar inte komma till vare sig oss eller till de sociala myndigheterna, misstron mot myndigheter är stor. I och med att de här människorna inte själva kan förväntas komma och göra anmälningar så krävs att polisen ligger på, följer upp vad som händer på nätet och följer upp alla de tips de får på annat sätt, förklarar han. Nu görs alltså ingenting. Ärende ställs mot ärende på ett nästan obegripligt sätt. Inga extra resurser skjuts till för att arbetet mot människohandel ska kunna stoppas. Istället erbjuds i Sverige en öppen marknad som i sig utgör en risk för många kvinnor. Vissa människor i Sverige kan uppenbarligen inte förvänta sig skydd av sina mänskliga rättigheter. Varför agerar vi inte och varför följs inte detta upp i pressen? Och visst är detta en fråga för BLLF Sweden?

Lena Martinsson

11/9/2014

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara