Artiklar

Klicka på Läs mer, så visas hela artikeln längst ner på sidan.

Agera lokalt, nätverka globalt!

Spanien organiserar de papperslösa som idag har egen fackförening och media ger dem sitt stöd. Belgien arbe-tar med bonderörelser. Tyskland agerar för flyktingar med stor entusiasm. I Indien växer det fram en rörelse för samarbete mellan stad och land, en ruban movement (urban and rural). Är det möjligt att göra en fotmarsch genom Pakistan och Afghanistan? Ska det kanske ar-rangeras bussar eller bör de göra sin egen marsch?
Ovanstående exempel och mycket mera rapporterades och diskuterades mellan de 18 representanter från de sju länderna Schweiz, Frankrike, Spanien, Belgien, Tysk-land, Storbritannien och Sverige som deltog i Ekta Europes nätverksmöte i Lidköping. Rajagopal och Jill Carr Harris från Indien fanns också med på mötet. Fo-kus låg på framtiden.
Massor av spännande idéer lyftes om hur den stora Jai Jagat aktionen ska byggas upp genom lokala aktioner, nätverkande och kunskaper om icke-våld i olika former. Varje land ska driva sina egna frågor med fokus på grupper som marginaliseras. Det var en ”bottom up”- präglad rörelse som möttes i Lidköping.

För första gången stod BLLF Sweden som värd för ett Ekta Europe möte. Våra medlemmar från närområdet lagade mat, bakade bröd och kakor och fixade övernatt-ning och mötesrum på en lokal biograf. Våra reseledare från Göteborg såg till att deltagarna inte hamnade i Lin-köping!
BLLF Sweden har tagit på sig en spännande och viktig roll genom att ansvara för samordningen av kampanjen i Sverige. Tillsammans ska vi arbeta för att fler röster kommer till tals. Vi välkomnar alla medlemmar och sympatisörer att delta i detta arbete!
För att informera dig, besök www.jaijagat2020.org www.ektaeurope.org www.ektaparishad.com
För att engagera dig kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller @ektasweden direkt på facebook

Britt-Marie Klang

Jai Jagat 2020

Jai Jagat är en global kampanj för fred och social rättvisa. Kampanjens mål är att förändra den globala utveckl-ingspolitiken från en som är baserad på ekonomisk tillväxt till en baserad på etik.
Bönder och ursprungsbefolkning har tvingats fly från sina marker för att tillgodose transnationella företags hunger. Samtidigt lever den urbana befolkningen i ökat skuldberoende och arbetslös tillväxt. Kampanjen förordar därför ett nytt utvecklingsparadigm baserat på inkludering, social rättvisa och etiskt styrande. Vi vill ha en ut-vecklingspolitik grundat på lokala behov och som inte utesluter någon.
Jai Jagat bygger på filosofin och metoden icke-våld. Kampanjen startades av den indiska gräsrotsrörelsen Ekta Parishad som har använt icke-våldsmetoder och speciellt fotmarscher med stor framgång i över 30 år. Efter sina nationella framgångar såg de att de behövde lyfta kampen globalt och tog då initiativ till Jai Jagat 2020 tillsam-mans med deras europeiska nätverk i Europa; Ekta Europe.
Ekta Europe är ett nätverk bestående av flera stora och små organisationer inom Europa. BLLF är sedan 2016 ak-tiv i nätverket genom det nationella nätverket vid namn Ekta Sweden. BLLF har deltagit på nätverksträffar och i år stod vi värd för vårens nätverksträff som hölls i Lidköping i samband med Iqbaldagen.

Vad kommer hända?
2019 - 2020 En fotmarsch från Delhi, Indien genom 17 länder till Geneve, Schweiz.
2020 Vi kommer att gå från Sverige genom Tyskland tillsammans med våra tyska vänner.
2020 Aktioner tillsammans med våra allierade i Sverige och Europa.
Är du intresserad av att delta på något sätt eller har en idé, tveka inte att kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.!

Samuel Grönvik och Jonas Johannesson

Vi är med! Är ni?

Genom utbildning, facklig kamp, samarbeten och skapandet av mötesplatser kämpar BLLF
Sweden vidare för en bättre värld. I det här nyhetsbrevet vill vi tydliggöra BLLF Swedens samarbete
och deltagande i nätverken Ekta Parishad, Ekta Europe och Ekta Sweden samt hur vi
planerar inför Jai Jagat 2020.
Här kan du lära dig mer om Jai Jagat, denna globalt omspännande kampanj vars mål är en etisk
utvecklingspolitik. Hur hänger Jai Jagat samman med Ekta Parishad, Ekta Europe, Ekta Sweden
och BLLF Sweden? Hur ser planen ut inför 2020, året då kanske världens genom tiderna
längsta protestmarsch går av stapeln?
Kerstin skriver om resan till Indien vars syfte var att följa Ekta Parishads arbete. Hon berättar
om landgrabbing och hur det tvingar befolkningen bort från vatten, skog och land. Många
tvingas immigrera till ett osäkert och fattigt liv i storstadens slum när deras möjligheter att odla
försvinner. Kerstin berättar också om Ekta Parishads omfattande arbete med ungdomsutbildningar,
kvinno-möten och ickevåldsstrategier och hur viktiga dokument är som ger personerna
äganderätt över de marker de brukar. Hon beskriver en självhushållande by och hur ett ökat
självförtroende lett till bättre relationer med den lokala polisen.
BLLF Sweden stod stolta värdar för det senaste Ekta Europe mötet som denna vår hölls i Lidköping.
En kort rapport kring mötet samt vad arbetet med Ekta Europe kan frambringa finner
du också.
Vi önskar dig en god läsning.

Mikaela Klang

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara