Artiklar

Klicka på Läs mer, så visas hela artikeln längst ner på sidan.

Människohandel, ett prioriterat område?

 
Sverige var det första land i världen som införde en lag som gör sexköp olagligt (1999) och den svenska kampen mot människohandel för sexuella ändamål har väckt stort intresse på många håll i världen. Människohandel är ett prioriterat område, står det på polisens hemsida. 

Polisen i Göteborg har haft en speciell traffickinggrupp. De har nått uppmärksammade resultat. I april 2013 lades deras arbete ner i samband med en speciell insats mot gängbråken i Göteborg.   Traffickingbrottslingar kan numera arbeta helt ostört i Göteborgsområdet.  

 
Kritik från hjälporganisationer

I Göteborg ställer detta till stora svårigheter bland dem som arbetar med att hjälpa traffickingoffer.  Yvonne Karlsson, länskoordinator för människohandel för sexuella ändamål säger - Enbart polisen får utreda om en person är offer för trafficking.  Om polisen inte kan arbeta med dessa frågor blir det som om vi inte har människohandel.

I en debattartikel i Göteborgsposten kritiserar Henning Mankell och Malin Roux Johansson från Realstars nerläggningen av traffickinggruppen i Göteborg.  De menar att polisens nuvarande agerande sänder tydliga signaler om att samhället inte ser allvarligt på problemen och uppmanar polisen i Västra Götaland att återuppta arbetet för att stoppa människohandeln.(GP 15.9 2014) 

Beslut                                                                                                                            
Styrelsen för polismyndigheten i Västra Götaland hade ett möte redan den 18 november och polischefen informerade då att verksamheten skulle återupptas den 1 februari 2015. 

 Greta är också kritisk
Greta är EUrådets expertgrupp mot människohandel. Den uppmanar den svenska regeringen bland annat att ge förutsättningar för att fler utredningar leder till åtal och fällande domaroch att straffen blir proportionerliga i förhållande till brotten. Under 2014 ledde ett (1! ) åtal i hela landet till fällande dom.

Ska traffickinggruppen börja 1 februari?                                                                           
Javisst, säger Leif Rundberg, ansvarig chef inom polismyndigheten<span "font-weight:bold;language:sv;mso-ansi-language:sv;mso-ligatures:="" none"="">. Jag söker Mats Paulsson som tidigare lett arbetet med traffickinggruppen. När jag når honom den femte februari visar det sig att arbetet inte är igång.  De har fått stor uppmärksamhet för sina viktiga insatser och väntar ivrigt på att få starta. Varken informationen från ledningen vid novembermötet eller närmsta chefens tydliga försäkran att de ska ta upp arbetet igen har meddelats dem.

Slaveri i Göteborg och i Pakistan.                                                                                                          
Under mer än 20 år med BLLF Sweden har jag följt arbetet mot slaveri i Pakistan. Jag har läst lagar, pratat med myndigheter, intervjuat offer, lyssnat på aktivister.  Våra samarbetspartners har fört en ständig kamp mot ointresse, bortförklaringar och diskriminering av utsatta grupper. För mig har den svenska hanteringen av traffickingoffer slående likheter med hur slavar behandlas i Pakistan. Också här gäller bortprioritering, ointresse och diskriminering av fattiga och utsatta människor

Slaveri är olagligt i Sverige – precis som i Pakistan och alla andra länder i världen. 

Vi som arbetar mot slaveri måste engagera oss även här! 

Text: Britt-Marie Klang

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara