Artiklar

Klicka på Läs mer, så visas hela artikeln längst ner på sidan.

Övergripande strukturer

I det här nyhetsbrevet diskuterar vi olika lösningar på stora frågor, till exempel; Hur kan slaveriet
avskaffas? Vad kan fattiga grupper göra när de riskerar bli utsatta för landgrabbing?
Vilka metoder ger kanske i första hand endast kortsiktiga lösningar och rentav förstärker de
strukturer som redan finns? Du får reda på mer om den indiska organisationen Ekta Parishad
som använder sig av icke-våldskamp mot landgrabbing för att utsatta och fattiga folkgrupper
ska kunna hävda sina rättigheter. Den mark de odlat i generationer riskerar att bli en tillgång
för multinationella bolag, regeringar och pensionsfonder. Landgrabbing är något som det visat
sig att svenska pensionsfonder varit inblandade i så det är inte en fråga som ligger så långt
ifrån oss som vi kanske tror. Läs också mer om BLLF Socities arbete i bland annat Mardan
för att ständigt förbättra arbetares rättigheter och en diskussion om stora frågor och enkla lösningar.

Genom att arbeta tillsammans och vara många som arbetar mot samma mål kan alla vara med
och påverka. I detta nummer får du ett konkret tips om vad du kan bidra med genom ett julklappsalternativ
som kan göra skillnad för kvinnor i Pakistan. Välkomna till ett nytt nummer
med inspiration om hur många tillsammans kan vara med och skapa förändring!

Anette Larsson

Anette Larsson ny i styrelsen

Jag är lärare på De la Gardie-gymnasiet i Lidköping i svenska, samhällskunskap och mediekommunikation. Jag har i jobbet rest till Indien, Tanzania och Nicaragua och fått möjlighet att möta många människor som arbetar för en bättre tillvaro för sig själva och för andra. Ung-domsutbytet och resan till Paki-stan i februari 2016 har gett mig en inblick i BLLFS långa kamp mot slaveriet och för kvinnor och barns rättigheter. Jag ser fram mot att få arbeta tillsam-mans med de engagerade perso-nerna i BLLF Swedens organi-sation och att bidra med det jag kan som suppleant i styrelsen. Tack för förtroendet!

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara