Behandlingsregister och integritetspolicy enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Fastställd av styrelsen 2018-10-18

BLLF Sweden förfogar över ett digitalt personregister med

  • Föreningens medlemmar.
  • Personer som gett gåvor.
  • Personer som anmält intresse för att få föreningens nyhetsbrev.
  • Kontaktpersoner till organisationer som får nyhetsbrevet och/eller ger gåvor.

Registret innehåller:

  • Kontaktuppgifter: namn, postadress, e-postadress och telefonnummer.
  • Distributionssätt för nyhetsbrev: post eller mejl.
  • Organisationskategorier: facklig, förening, ideell, kommun, kyrka, organisation, skola.
  • Betalda medlemsavgifter innevarande år och tre år bakåt.
  • Gåvor innevarande år och tre år bakåt.

Registrens syfte är att upprätthålla kommunikation med medlemmar, sympatisörer och övriga intresserade samt registrera medlemsavgifter och gåvor och upprätta statistik över avgifter och gåvor.

Föreningens styrelse är personuppgiftsansvarig (PuA).

Styrelsen är ansvarig för att personuppgifterna är korrekta och att inaktuella uppgifter gallras. Registrerade personer och organisationer har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

Personuppgifterna skyddas mot obehörig tillgång eller användning då enbart medlemmar i föreningens styrelse och arbetsgrupper har tillgång till registret.Inga uppgifter lämnas ut till andra aktörer.

Registrerade personer och organisationer informeras om personregistret och hur det hanteras samt om rätten att få tillgång till de uppgifter som finns registrerade om dem, att få raderat registeruppgifter och att få felaktiga uppgifter rättade. Begäran om registerutdrag från registrerade personer eller organisationer behandlas efter legitimitetskontroll skyndsamt.

Personuppgiftsincidenter som kan hota skyddet av personuppgifter rapporteras till styrelsen och till Datainspektionen.

Medlemmar i styrelsen och arbetsgrupperna har fått utbildning om Dataskyddsförordningen och de förpliktelser den medför. Information ges till nytillkomna styrelsemedlemmar och arbetsgruppsmedlemmar.

Kontaktuppgift för ändringar, registerutdrag, radering eller andra frågor skickas till e-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller postadress: BLLF Sweden, Box 680, 53116 Lidköping.

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara