BLLF Swedens styrelse består av:

 

  Cecilia Karlsson
Ordförande 
                  Samuel Grönvik
Ledamot
   
  Mia Jildenhed   
Vice ordförande
  Anette Larsson
Ledamot
 

Lina Klang
Suppleant

  Göte Isaksson
Kassör
  Ange Gustafsson
Ledamot
 

 

 

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365    BLLF Sweden      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795    Box 680      
       531 16 Lidköping      

  

(Enbart för webbansvariga)