BLLF Swedens styrelse består av:

 

 

Cecilia Karlsson
Ordförande

                       
 

Agne Gustafsson
Vice ordförande

 

Malin Funk
Ledamot

 

Muki Jernelöv
Ledamot

 

Göte Isaksson
Kassör

 

Ange Gustafsson
Ledamot

 

Anette Larsson
Ledamot

 

 

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365    BLLF Sweden      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795    Box 680      
       531 16 Lidköping      

  

(Enbart för webbansvariga)