Artiklar

Klicka på Läs mer, så visas hela artikeln längst ner på sidan.

Agne Gustafsson

För drygt ett år sedan blev jag tillfrågad om jag ville ingå i BLLF-Swedens kommitté för pågående Pakistanprojekt. Hade då hunnit varit pensionär några år, med föresatsen att inte engagera mig i fler än två föreningar.
Denna föresats har jag inte helt lyckats hålla mig till då FN-föreningen, Lidköping-Barnens Stad, god man-uppdraget för en ensamkommande kille från Somalia och några övriga uppdrag utgör min nuvarande vardag. Min fru tänker fortsätta jobba deltid några år till på min tidigare arbetsplats i Lidköpings Folkets Hus.
Svarade ja på frågan om projektkommittén och har nyligen hunnit med ett besök i Pakistan, innan jag blev ledamot i styrelsen för BLLF Sweden.
För övrigt är jag en ”lycklig pensionär” med världens finaste fru och fyra barn, två barnbarn och en hund. Oftast glad och engagerad men måste ändå tillstå en något pessimistisk framtidssyn. Ser den oreglerade liberala ekonomiska världsordningen, miljöfrågorna, skuldsättningen, de ökande klyftorna människor emellan och migrationen, som de viktigaste framtidsfrågorna. Ser emellertid inte hur de ska kunna lösas utan stora konvulsioner.
Vill därför ingå i sammanhang som verkar för solidaritet, rättvisa, medvetandegörande och icke våld. Om framtiden är summan av alla mått och steg vi tar idag, så är det är en mänsklig plikt att åtminstone försöka göra något positivt”.

Agne Gustafsson

Samuel Grönvik

Hej!
Jag heter Samuel Grönvik och är vald till suppleant i BLLF Swedens styrelse. Jag kommer tillsammans med Jonas Johannesson att representera BLLF Sweden i nätverket Ekta Europe där BLLF Sweden arbetar för den globala kampanjen Jai Jagat 2020.
Vem är jag då? Jag är 25 år fyllda och bosatt i Göteborg där jag studerar Globala studier på Göteborgs universitet. Jag är en person vars hjärta slår för fred och global rättvisa, om det så handlar om slaveri eller miljöförstöring. Förutom BLLF Sweden och Ekta-nätverket är jag även engagerad i student- och hållbarhetsgruppen GloSS – Global Students for Sustainability i Göteborg.
Mitt huvudfokus som styrelsemedlem kommer alltså att vara att bygga upp kampanjen Jai Jagat vilket jag är väldigt spänd inför. BLLF Sweden har tagit på sig en viktig roll som samordnande i Sverige och ser att vi har ett spännande år i styrelsen framför oss!
Så tack för förtroendet!

Förtryck och nekad tillgång till utbildning och det egna språket

Under resan till Pakistan, i samband med ungdomsutbytet hösten 2016, träffade gruppen vid ett tillfälle en advokat som arbetade för att befria skuldslavar genom att ta deras fall till rättegång. Han berättade att kunskap om att lagarna i Pakistan förbjöd slaveri spridit sig till fler och att de som var medvetna om detta i sin tur kunde sprida det vidare till arbetare som var skuldslavar. Tyvärr berättade advokaten om att detta i vissa fall lett till att arbetarna isolerats ytterligare för att de inte skulle få träffa personer som kunde ge dem kännedom om deras rättigheter och att skuldslaveri inte var tillåtet.

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara