Artiklar

Klicka på Läs mer, så visas hela artikeln längst ner på sidan.

Samuel Grönvik

Hej!
Jag heter Samuel Grönvik och är vald till suppleant i BLLF Swedens styrelse. Jag kommer tillsammans med Jonas Johannesson att representera BLLF Sweden i nätverket Ekta Europe där BLLF Sweden arbetar för den globala kampanjen Jai Jagat 2020.
Vem är jag då? Jag är 25 år fyllda och bosatt i Göteborg där jag studerar Globala studier på Göteborgs universitet. Jag är en person vars hjärta slår för fred och global rättvisa, om det så handlar om slaveri eller miljöförstöring. Förutom BLLF Sweden och Ekta-nätverket är jag även engagerad i student- och hållbarhetsgruppen GloSS – Global Students for Sustainability i Göteborg.
Mitt huvudfokus som styrelsemedlem kommer alltså att vara att bygga upp kampanjen Jai Jagat vilket jag är väldigt spänd inför. BLLF Sweden har tagit på sig en viktig roll som samordnande i Sverige och ser att vi har ett spännande år i styrelsen framför oss!
Så tack för förtroendet!

Förtryck och nekad tillgång till utbildning och det egna språket

Under resan till Pakistan, i samband med ungdomsutbytet hösten 2016, träffade gruppen vid ett tillfälle en advokat som arbetade för att befria skuldslavar genom att ta deras fall till rättegång. Han berättade att kunskap om att lagarna i Pakistan förbjöd slaveri spridit sig till fler och att de som var medvetna om detta i sin tur kunde sprida det vidare till arbetare som var skuldslavar. Tyvärr berättade advokaten om att detta i vissa fall lett till att arbetarna isolerats ytterligare för att de inte skulle få träffa personer som kunde ge dem kännedom om deras rättigheter och att skuldslaveri inte var tillåtet.

Det kom en pamflett

Det är vissa berättelser jag har fått höra som jag återkommer till gång på gång. Jag återberättar dem och de fortsätter att lära mig nya saker. Grace, var en gång med om att starta BLLFS i Pakistan, och jag har intervjuat henne flera gånger. Första gången vi möttes, 2006, berättade hon om när hon som skuldslav fick reda på att det inte var lagligt med skuldslaveri. Någon hade kommit med en pamflett till tegelbruket där hon arbetade.

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365    BLLF Sweden      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795    Box 680      
       531 16 Lidköping