Artiklar

Klicka på Läs mer, så visas hela artikeln längst ner på sidan.

"Come together and work together"

Ja så avslutade den unga Asma sitt tal på BLLFS Female Convent i Lahore i december förra året. 
Hennes framträdande hade precis som de andra kvinnornas varit starkt och övertygande och som i många andras tal hade Asma återkommit till betydelsen av utbildning. Konventet hade planerats och organiserats av BLLFS Female Network (numera WAS, Women Against Slavery) och konferenssalen var fylld med kvinnor från Pakistans alla fyra provinser. Med de avslutande orden underströk Asma betydelsen av att göra just detta, att samlas och att arbeta tillsammans för förändring. 
 

Stora Enso

Vad har dina pensionspengar med barnarbetet i Pakistan att göra?
Den 9 mars sände tv4 ett granskande reportage om det Svensk-finska företaget Stora Ensos verksamhet. Stora Enso satsar sedan en längre tid tillbaka på Pakistan då det anses vara en av de stora tillväxtmarknaderna i Sydostasien. Pakistan blir inte mindre intressant för att det också finns billig arbetskraft där. Journalisten Camilla Ziedorn visar i reportaget att Stora Enso, genom underleverantörer, utnyttjar barnarbete. 
 

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365    BLLF Sweden      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795    Box 680      
       531 16 Lidköping