Artiklar

Klicka på Läs mer, så visas hela artikeln längst ner på sidan.

CDP (Community Development Project) 2014-2016

Trots att det i lag är förbjudet, är barnarbete och skuld-slaveri fortfarande vanligt i Pakistan. Det finns inom branscher som textil- och pappersindustri, jordbruk och matt-tillverkning. I nyhetsbrev 1-2014, berättade vi om CDP (Community Development Project) 2014-2016, vårt samarbetsprojekt med BLLFS i Pakistan. Målet för CDP 2014-2016 är att kvinnor och män, flickor och pojkar i fattiga familjer är medvetna om sina rättigheter. Genom att organisera sig i BLLFS kan de förändra sina livsvillkor och hävda sin rätt till demo-kratiskt deltagande i samhället. På så sätt motverkas slaveri och barnarbete.
 

Fairtraide

BLLF Sweden besökte Fairtrades huvudkontor på Södermalm i Stockholm för att träffa generalsekreteraren Magdalena Streijffert och få hennes syn på frihandel, Fairtrades andemening och avskaffandet av slaveri och barnarbete. 
 

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365    BLLF Sweden      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795    Box 680      
       531 16 Lidköping