Artiklar

Klicka på Läs mer, så visas hela artikeln längst ner på sidan.

Rapport från utvecklingsprojektet i Pakistan – demokratiutveckling och mänskliga rättigheter

På mailen kommer en rapport från Hazrat Umar, BLLF Societies koordinatör i provinsen Mardan, den handlar om deras senaste stormöte, arbetarnas konvent. Den berättar om engagerade tal och uppsluppen stämning när man hyllar arbetet för arbetares rättigheter. Både kvinnor och män talar, skolbarnen spelar upp ett drama som utspelar sig på ett tegelbruk.


Vårt utvecklingsprojekt i Pakistan som drivs av BLLF Societies består av olika fokusområden som samverkar för att uppnå utveckling, för individen och för samhället. Där ingår utbildning som vi skrivit om i tidigare Ny-hetsbrev, kvinnors rättigheter, ungdomars organisering samt demokrati och mänskliga rättigheter.
BLLF Societies har en lång historia inom arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter. Bland annat i pro-vinsen Mardan där själva organisationen bildades på tegelbruk av tegelarbetare. Arbetare är fortfarande en stor målgrupp, även om förhållandena på många arbetsplatser förbättrats betydligt under årens lopp. Men det finns naturligtvis fortfarande brister, låga löner, otillräcklig skyddsutrustning för att nämna några.
Inom projektets ramar arbetar man med utbildning av arbetare, det kan vara workshops och diskussionsforum. Man arbetar också med att bilda arbetarkommittéer där arbetarna går samman för att själva föra sin talan i dis-kussioner med arbetsgivaren.
Det förekommer fortfarande att arbetare behandlas så illa att det leder till åtal. BLLF Societies kan då hjälpa till, ofta kan tvisterna mellan en arbetare och arbetsgivaren lösas utanför domstolen via förhandlingar. Ibland fungerar dock inte det och BLLFS kan då bistå med rättshjälp.
Vi tror att alla delar i projektet behövs, man behöver kunna sina rättigheter, men också organisera sig och gå samman för att kräva dem!

Kajsa Hansson

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara