Fler krav och hinder för ideella organisationer

Att vår nationella koordinator Nadjma inte kunde besöka Sverige i september var tråkigt och missgynnade projektgruppens arbete.

Nadjmas besök skulle inkludera möten där hon och projektgruppen kunde diskutera rapporter och planering för arbetet i Pakistan. Bland annat rapporter gällande det fantastiska arbete som BLLF societies gjort inför det Pakistanska valet som bidragit till att allt fler kvinnor kunnat rösta. Ett extra spännande ämne för oss i Sverige som också just genomgått en valrörelse.

Nadjmas besök stoppades av ett sent avslag av hennes visumansökan. Att jobba som en ideell organisation, som BLLF gör, blir allt svårare i både Sverige och Pakistan. Forum syd kräver allt mer av de årliga rapporterna, samtidigt som de kortar upp tiden man har på sig att skriva dem. Men Göte, som engagerar sig i projektgruppen, berättar att de nu har jobbat fram en tidsplan för att samordna verksamheterna i Pakistan och Sverige så att alla rapporter kommer in i tid. Han berättar även om att de får in kortare rapporter varje månad som BLLFs nationella koordinator Nadjma och projektgruppen går igenom för se om de satta målen för projekten uppfylls.

Något som gör det svårare att arbeta i Pakistan är att landets ledare blir allt mer negativt inställda till utländska aktörer. Göte berättar att 16 internationella hjälporganisationer, bland dem Action Aid, nyligen blivit utslängda ur landet. Han berättar att BLLF klarat sig undan denna aktion då BLLF Sweden enbart är en samarbetspartner med de Pakistanska organisationerna och inte har egna kontor i landet. Verksamheten i Pakistan utförs av gräsrotsorganisationer som främst är verksamma på landsbygden. Göte antyder att detta kan vara en bidragande faktor till att BLLF inte stött på lika mycket problem som många andra internationellt stöttade organisationer i landet.

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara