Långa handläggningstider på Forum Syd.

Vissa dagar är tuffare än andra för projektgruppen.

I förra veckan intervjuades Göte Isaksson om vad projektgruppen jobbar med för tillfället och hur framtiden ser ut. Han var då ganska uppgiven över de långa handläggningstiderna hos Forum Syd. Göte berättade att de fått besked om att Forum Syd ska stötta de nya projekten de har i Pakistan men de har fortfarande inte fått beskedet nedskrivet på papper. Därmed har projektgruppen ej tillgång till de pengar som behövs för att driva projektet vidare. Att handläggningstiderna tar så här lång tid är enligt Göte väldigt ovanligt.

Denna process kan vara svår att förstå för oss som inte är involverade i projektens ekonomiska delar. Finansieringen av projektet fungerar som så att vi i BLLF Sweden samlar in pengar och för varje krona vi samlar in, bidrar Forum Syd med 20 gånger så mycket. I nuläget har enbart BLLF Swedens insamlade pengar använts men eftersom ett kvartal av året har gått har de budgeterade pengarna snart gått åt. För att projektet ska kunna fortgå behövs de pengar som Forum Syd gett besked att de ska stötta projektet med. Göte berättade vid intervjun att projektet i Pakistan kanske tvingas stanna av en period. Detta för att tillexempel löner för de arbetande snart inte går att betala ut. Ett extrainkallat möte hölls därför med projektgruppen i förra veckan med fokus att lösa situationen framtill dess att pengarna från Forum Syd kommer in.

Vi har några riktiga kämpar i projektgruppen och även när allting inte går som planerat fortsätter de att göra sitt bästa för att lösa situationen!

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara