Valutaskillnad skapar överskott

Goda nyheter från projektgruppen denna månaden.

Valutaskillnaden mellan den svenska kronan och pakistanska rupees har skapat ett överskott gentemot budget som projektgruppen nu ansöker hos Forum Syd om att få använda . Detta innebär att de pengar som samlats in i Sverige kan göra ännu större nytta i Pakistan. Våra samarbetspartners i Pakistan har gett förslag på hur dessa pengar kan användas på bästa sätt och bland föreslås fler fackliga aktiviteter, kurser i kvinnligt ledarskap och utbildningar som syftar till att höja kvaliteten ytterligare i BLLFS olika aktiviteter.

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara