Informationsblad

Här hittar du mer information om BLLF Sweden som organisation och frågorna vi jobbar med. 
Informationen kan användas för egen läsning likväl som skolmatrial. Kan läsas här,
skickas till mailen eller laddas ner som PDF.

Klicka på Läs mer, så visas hela texten längst ner på sidan.

Miljontals barn i världen tvingas arbeta. De arbetar från tidig
ålder på ofta farliga arbetsplatser med låg eller ingen lön alls
och deras arbetsdagar är många gånger orimligt långa.


Enligt FN:s barnkonvention är man barn tills man fyller 18 år.
ILO, det vill säga International Labour Organisation, beräknar att
cirka 220 miljoner barn mellan fem och sjutton år arbetar. Mer än
hälften av dessa utsätts för skadligt barnarbete utan möjlighet att
ta sig ur fattigdomsfällan eller utbilda sig.


Skadligt barnarbete är heltidsarbete från unga år, otryggt arbete
som skadar barnens hälsa och utveckling. I värsta fall arbetar de
tolv timmar i sträck och riskerar både att utsättas för våld och
sexuella övergrepp. De finns i jordbruk, i gruvor, på tegelbruk, i
fabriker, på byggen och på gatorna som tiggare. De finns även i
barer, restauranger och turistanläggningar.


Arbetsgivare anställer barn för att de är billigare, lättare att
skrämma till lydnad och de kräver sällan bättre
arbetsförhållanden eller högre lön. De vet inte heller hur man
organiserar sig i fackföreningar. Där barnarbete är utbrett är de
vuxna ofta arbetslösa.


Barn exploateras och vuxna hålls arbetslösa. Fattigdom kan
aldrig rättfärdiga barnarbete

 

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara