Iqbaldagen 2020

I år skulle den 25:e Iqbaldagen ha firats, men det blev annorlunda på grund av pandemin.

Iqbaldagen 2019 Muki 02

Det var en mindre grupp som hedrade minnet av Iqbal genom att lägga en bukett blommor vid minnesstenen, som Lidköpings kommun satt upp.

Iqbaldagen 2019 Muki 04

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara