Workshops

Workshops med deltagare från 3 års ålder ända upp till dryga 70. När alla bidrar med olika perspektiv så får vi bäst resultat. Imorgon fortsätter våra diskussioner.

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365    BLLF Sweden      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795    Box 680      
       531 16 Lidköping