Artiklar

Klicka på Läs mer, så visas hela artikeln längst ner på sidan.

TEGELBRUKSÄGARE ARRESTERADE I PAKISTAN!

 

471 tegelbruksägare har arresterats och 498 åtal har väckts under två januariveckor i år. Åtalen gäller brott mot lagen som förbjuder barnarbete på tegelbruk i provinsen Punjab.

Sedan den nya lagen mot barnarbete på tegelbruk antogs i mitten av januari i år har tidningsartiklar som beskriver razzior på tegelbruk dykt upp i pakistansk press varje dag. Något dygn efter att lagen antogs kom den första informationen om polisrazzior på tegelbruk, barn som befriats och ägare som rymt eller arresterats.

 

Tegelbruksägarnas förening har beklagat sig över att uppföljningen kom alldeles för snabbt (fast lagen som förbjuder barnarbete för barn under 14 år kom redan 1991). Det är föräldrarnas ansvar när barn arbetar – ägarna kan väl inte hålla reda på alla barn, menar de.   De har också demonstrerat och ropat slagord mot myndigheter och mot aktivister som på olika sätt ger stöd till kampanjen för att lagen ska följas. 

 -Sluta spela offer,  svarade provinsregeringen. Vi har bestämt oss för att lagen ska tillämpas i sin sanna mening. Att strejka ger fel budskap. Är ni rädda om ert land så se istället se till att arbetarna får lagstadgade löner och att deras barn får utbildning. De som bryter mot lagen och använder sig av barnarbete kommer nu att straffas med 6 månaders fängelse och 500 000 rupies i böter.

Barnarbete ett stort problem för Pakistan

Enligt Global Slavery Index, är Pakistan det tredje landet i världen (efter Mauretanien och Haiti) när det gäller mängden barnarbetare. De lagar som förbjuder barnarbete har inte har tillämpats och barn far mycket illa på många håll. Punjabs provinsregering griper nu in direkt och vill få slut på det tunga barnarbetet på tegelbruken.

Satsning på utbildning

Provinsregeringen i Punjab har också beslutat att de barn som befriats ska få utbildning. De får skoluniform, böcker och ett ekonomiskt månatligt bidrag. Inom tre månader ska de vara på plats i skolan.

Kommer det här att fungera?

Jag frågar Syeda Ghulam Fatima som med organisationen BLLF Pakistan arbetar hårt för tegelbruksarbetarnas rättigheter.

-          Vi välkomnar med glädje att tegelarbetarfamiljerna får sina rättigheter. Vi har kommit längre de senaste veckorna än vad jag trodde skulle kunna hända i min livstid. Det återstår fortfarande en kamp för att alla tegelarbetare ska få samma rättigheter. Det är en utmaning för oss. Vi fortsätter vår kampanj, utbildar egna aktivister som övervakar det som händer och anställer lärare och experter som kan bidra till kvalitetsutbildning. Vår kampanj omfattar också kontroll av att alla arbetare får de minimilöner som avtalats. Vi hoppas givetvis att samma förändringar som nu sker i Punjab ska äga rum i övriga provinser.

-           Våra arbetare har fått självförtroende och uppmuntrats när de följt polisens razzior på tegelbruken och sett ägare arresteras. De inser att inte ens tegelbruksägare står över lagen.

Britt-Marie Klang

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara