BLLF Sweden

BLLF Sweden verkar för att alla former av slaveri i världen avskaffas. Vi tror att utbildning är en av grundstenarna för att människor ska kunna lyfta sig själva ur slaveri. Varje individ har rätt till grundläggande utbildning och kunskap om de mänskliga rättigheterna. Vi stöder alla barns rätt till utbildning och frihet från barnarbete.

BLLF:s

BLLF Sweden har sedan länge ett nära samarbete med BLLFS:s (BLLFSociety) organisationer i Pakistans fyra provinser. Vi stöder deras kamp för att befria människor ur slaveri.

Utbildning

Utbildning är en av förutsättningarna för att människor ska kunna lyfta sig ur slaveri. BLLF Sweden har under lång tid stött BLLFS då det gällt skolor för barn och även då det gällt vuxenutbildning. I BLLFS utbildningsprojekt får barn och vuxna god utbildning och information om mänskliga rättigheter med modern pedagogik.

Facklig kamp

Facklig kamp är avgörande för att exploaterade arbetare ska kunna förändra sin arbetssituation. Deras arbetsvillkor måste förändras radikalt. BLLF Sweden stöder BLLFS i denna kamp.

Kvinnonätverk

De förtryckta kvinnornas situation i Pakistan måste förändras. BLLF Sweden stöder det Kvinnonätverk, som kvinnor i BLLFS:s organisationer i Pakistan har bildat för att kämpa för sina rättigheter.

Rättshjälp

Människor som arbetar som slavar kan befrias genom att deras fall prövas rättsligt. Ibland är det lättare för människor att få sina rättigheter om det finns ett internationellt stöd för dem. Vi stödjer därför BLLFS:s arbete i att erbjuda Rättshjälp till utsatta personer.

Information

Det är viktigt att ge saklig Information om slaveriet i världen idag. Slaveri är en global fråga. Många av de produkter vi använder i vår vardag är tillverkade av slavar och barnarbetare. BLLF Sweden bedriver upplysning om främst barnarbete och skuldslaveri och möjliga vägar ut ur slaveriet.

Samarbete

Samarbetet mellan BLLFS i Pakistan och BLLF Sweden sker i projekt med stöd av Sida genom Forum Syd.

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara