Artiklar

Klicka på Läs mer, så visas hela artikeln längst ner på sidan.

Välkommen till 1:a nyhetsbrevet 2016

I år är det 25 år sedan BLLF Sweden bildades. Det har varit spännande år av med- och motgångar. I det här nyhetsbrevetläggervi därförfokus påvad som har varit, vad som händer just nu och naturligtvis att vår kamp aldrig får tystna.

Axelina berättarlitet mer om det projekt som BLLF Swedenmed samarbetspartnersjust nu bedriveri Pakistan.Tanken är att detta ska blienföljetong genom 2016 årsnyhetsbrev. I detta första nummer får vi läsa mer omEducation(utbildning)vilket är ett av projektets fem fokusområden och i följande nummer kommer viattfå veta mer om de övriga.

Britt-Marie följer upp med information om de omtumlande händelser som just nu påverkarPunjabprovinsen i östra Pakistanoch om den nya lag som iår antogsmot barnarbete.Tillvår glädje tycks den görastor skillnad för mångaav Pakistans mest utsatta och svaga.Inte ens Punjabstegelbruksägaretyckslängre stå över lagen!

Lena diskuterar de sår som skapas av frihetsberövande och av diskriminering. Hon tar upp frågankring den svarta, amerikanska befolkningenoch om möjligheterna till reparation hos dessa personer varsförfäder tvingats in i slaveriför att tjäna ett annat landsvita befolkning. Det är ett intressant resonemang att föra,huruvida reparation i fallet med slaveri överhuvudtaget är möjligt och vilken form det då kanta.

Välkommentill 2016 års första nyhetsbrev.

Mikaela Klang

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara