Artiklar

Klicka på Läs mer, så visas hela artikeln längst ner på sidan.

Kampen mot slaveri genom utbildning fortsätter

2016 har just påbörjats och BLLF Sweden har kavlat upp ärmarna högt över armbågarna, redo för ännu ett fantastiskt år av utvecklingsarbete. Under våren reser våra kamrater i projektgruppen till Pakistan för att följa upp hur arbetet går för våra samarbetspartners där. Hem kommer de förhoppningsvis att ta med sig massa ny inspiration och energi inför det kommande året. För oss som inte har möjlighet att se arbetet i Pakistan med våra egna ögon, kan det dock behövas en skriftlig återkoppling till projektet i Pakistan. Därför kommer vi att berätta lite mer om de olika delarna i projektet i Nyhetsbrevet under 2016.

Projektet som BLLF Sweden bedriver (med stöd av SIDA) är ett samarbete med tre oberoende BLLF societies i Mardan, Baluchistan och Mir Purkhas. Projektet består av fem fokusområden: Education, Female network, Youth empowerment, Democracy and human rights samt Capacity building.

I dagens rapport kommer jag att kortfattat berätta om fokusområdet Education. Som våra trogna läsare och medlemmar vet har utbildning alltid varit i BLLF Swedens fokus. Under åren har BLLF Societies drivit flera skolor för barn på landsbygden i Pakistan. Idag finansieras de flesta skolorna inte längre av BLLF Sweden men vi fortsätter att stödja dem på flera sätt, bland annat genom utbildning till lärare. Många lärare är inte pedagogiskt utbildade när de börjar arbeta utan har en tioårig, allmän skola som sin enda utbildning. BLLF Societies pedagogik skiljer sig från många andra skolors pedagogik. Flickor och pojkar går i samma klasser. Lärare använder inte aga och i kontrast till ”rabbel”-undervisning, strävar BLLF Societies efter att skapa en utbildning där eleverna är engagerade och lär sig att tänka kritiskt. BLLF Sweden bidrar till olika former av utrustning till skolorna till exempel små skolbibliotek. De lärare som BLLF Societies utbildat är medvetna om hur viktigt det är att eleverna bygger upp sitt självförtroende och får kunskap om sina rättigheter, något som vi i BLLF Sweden anser är avgörande för en demokratisk utveckling.

Under senare år har BLLF Societies med stöd av BLLF Sweden satsat allt mer på vuxenutbildning. Utbildningen består dels av en fyra månaders grundkurs där deltagarna lär sig att läsa, skriva enkla texter och att räkna. Här diskuteras även miljöfrågor, hygien och givetvis mänskliga rättigheter. Därtill finns också något som kallas ”skilltrainings” eller hantverkskurser om det översätts till svenska. De syftar till att skapa kunskaper som kan leda till en egen inkomst. Vad som lärs ut vid dessa kurstillfällen bestäms utifrån provinsgruppernas önskningar och idag är de flesta kurser i sömnad, men det finns även kurser i reparation av mobiltelefoner, datorkunskap och i hur man driver skönhetssalong. Kurserna är särskilt viktiga då det är lättare att motivera personer att studera om utbildningen direkt kan ge en inkomst, en trend som blir särskilt påtagligt under katastrofer så som översvämningskatastroferna som drabbat stora delar av Pakistan de senaste åren. Även för hantverkskurserna finns kursplaner som tar upp hälsa, hygien, demokrati, kvinnors rättigheter och kvinnorna diskuterar ofta vardagsfrågor i gruppen. De går samman och hjälper varandra för positiva förändringar. Ofta fortsätter grupperna att träffas även efter att kurserna avslutats.  

Under 2016 kommer vi i BLLF Sweden och BLLF Societies, fortsätta att kämpa inte bara för att alla ska ha rätt till utbildning, utan också för att alla ska ha tillgång till en bra och rättvis sådan.

etd

Bilderna är tagna under ”the 6 day Play for Peace workshop for Adult Educatiors”, en av lärarutbildningarna som gått under 2015. Workshopen gick ut på att testa metoder för hur man kan skapa en inkluderande och fredsbyggande utbildning som engagerar deltagarna.

edc2

”Träningen startade med en Play for Peace. Vi gjorde en planering och valde omsorgsfullt lekar i linje med vad som kändes bra för deltagarna. Efter att vi testat lekarna bad vi deltagarna att reflektera över sina upplevelser i små grupper. De flesta uppskattade iden bakom Play for Peace genom att referera till enkelheten, känslan av trygghet och att det var roligt. De belyste lekarnas uteslutande av åldersgränser och diskriminering som element som bidragande till att lekarna varit just Plays for Peace.”

Axelina Larsson

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara