Artiklar

Klicka på Läs mer, så visas hela artikeln längst ner på sidan.

Vandring mot förändring

Ibland är det som om världen förändras lite. Perspektiv förskjuts och hopp tänds. Vi vet att många som fick möjligheten att lyssna till den indiske ickevåldsaktivisten Rajagopal i början av oktober kände just så. Rajagopal har grundat organisationen Ekta Parishad som samlar tusentals fattiga i Indien. De arbetar i Mahatma Gandhis anda och en av de viktigaste metoderna för förändring är att vandra långa sträckor tillsammans. Efter marscher av olika omfattning och storlek där den senaste samlade 100 000 deltagare planeras nu en gränsöverskridande marsch: Jai Jagat 2020, där en miljon deltagare ska gå i över 15 månader. Vi frågade Rajagopal, varför de valt just den här formen av aktivism; att gå?

 

-          Ja, det är något fattiga kan göra. De går mycket varje dag, långa sträckor till sina arbeten, hämtar vatten, med mera.  De är också vana vid att leva under svåra förhållanden, sova under broar, etcetera. Den här marschen är möjlig just för att de har de här erfarenheterna. Andra kan inte göra detta. De vet att de är många som vill förändra och att de kan visa detta tillsammans.

Att vandra är alltså att utgå från just de fattigas erfarenhet och särskilda kapaciteter. Även utbildningarna i ickevåld som genomförs i Ekta Parishads regi har samma grund. Det handlar inte om att lära sig läsa eller genomgå en traditionell utbildning. Rajagopal berättar:

-          Det handlar bland annat om att lära sig se vad olika människor kan bidra med. Det här är en rörelse där det är viktigt att alla kan delta.

Vi frågade om det aldrig är rimligt att svara med våld. Rajagopal betonar att det är viktigt att ha en vid förståelse för vad våld är:

-          Den situation som fattiga människor befinner sig i är våld i sig. De utsätts för våld. Fattigdom är våld.

Han understryker att den globala marknaden hotar lantarbetares rättigheter till jord. Genom Ekta Parishad marscherar de fattiga lantarbetarna för förändring och för andra alternativ. De svarar inte på det våld de utsätts för med mer våld. De vänder blicken åt annat håll.

Marscherna håller på så länge att också politikerna och medierna blir medvetna om vad som händer. Marscherna blir en viktig händelse, de fattiga agerar, staten tilltalas och manas att agera.

I Göteborg deltog Rajagopal i en panel tillsammans med den i Sverige kände ickevåldsaktivisten Per Herngren. Per Herngren har under flera decennier arbetat med ickevåld, och precis som Rajagopal utbildar han i ickevåldsmetoder. Båda bygger sitt arbete på Gandhi och både understryker det viktiga i att en ickevåldsmetod är aktiv; det handlar inte om att vara passiv.  Det handlar om att bryta in och agera för att förändring ska kunna ske. Genom mötet mellan de två stod det klart att Gandhis metoder inte är något som bara är möjligt att arbeta med i Indien. Det finns tusen sätt att arbeta med hjälp av Gandhis idéer även här i Sverige och i Europa.  

Det var genom BLLF Swedens försorg som Rajagopal kom till Sverige, ett land som han, till skillnad från andra länder i Europa, inte hade besökt tidigare. I Sverige fanns inget uppbyggt nätverk och det är ett land där han och den rörelse han representerade, var relativt okänd. På sin resa genom Sverige från Stockholm till Lidköping och Göteborg, mötte han organisationer och andra från civilsamhället. Han träffade också politiker, studenter och en intresserad allmänhet. Vi hoppas att samarbetet med Rajagopal och Ekta Parishad kan fortsätta.

Lena Martinsson

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara