Artiklar

Klicka på Läs mer, så visas hela artikeln längst ner på sidan.

Med hopp om spännande möten

I världsarvsområdet Takht Bhai i nordvästra Pakistan ligger byn Mazdoorabad.
Haseena och Nayab är båda arton år och lärare i byskolan. Att det finns skolor där
det är så ont om möjlighet till utbildning är viktigt, inte minst för områdets flickor.
-Det ska bli spännande att komma till Sverige, säger Haseena. Jag hoppas att
jag kan se och lära mig saker som jag kan ha nytta av i min skola och i mitt liv
här i byn. Jag vill också berätta om vårt arbete och vårt liv.
Tillsammans med åtta andra pakistanska ungdomar och tre ledare åker
Haseena till Sverige för ett utbyte med De la Gardiegymnasiet i Lidköping.
Utbytesbesöket är en del i det samarbetsprojekt som pågår mellan BLLF
Sweden och BLLFSPakistan. Elever från De la Gardiegymnasiet kommer i
sin tur besöka Pakistan under våren 2016.
Haseena har själv varit elev i en BLLFS skola och fått sin lärarutbildning
via organisationen.
-I vårt område finns inte undervisning för alla. Det är inte heller alla föräldrar
som låter sina barn gå i skolan. Flickor har inte har samma rättigheter som
pojkar. Vi kämpar för att ändra på detta.
Ett exempel var när hennes vän en dag slutade komma till skolan. Då gick elevrådet,
som hon tillhörde, samman och gick hem till pappan. De pratade länge med honom om
vad de lärt sig och till slut övertygades han om fördelen med en familjemedlem som
kan läsa och skriva. Glädjen var stor när vännen åter fick gå i skolan.
Haseena undervisar även i ett sycenter där kvinnor möts och lär sig sy men också diskuterar mänskliga rättigheter och andra aktuella ämnen. Framtidsdrömmen är att studera så länge hon har möjlighet och att samtidigt fortsätta vara lärare.

Mikaela Klang

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara