Arbetet i BLLF Swedens projektgrupp

Arbetet i BLLF Swedens projektgruppen är som vanligt i full gång även om organisationen för tillfället inväntar ett definitivt godkännande gällande det nya tre års projektet.
Bl.a. påbörjades ett arbete förra året med att stabilisera strukturerna av organisationen i Pakistan. En del i detta var att en ledare tillsattes för varje delprogram i projektet (utbildning, ungdomar, kvinnor, påverkansarbete och facklig organisering) i varje provins BLLF Societies är verksamma. Detta arbete och dess påverkan på organisationen är något som den svenska projektgruppen aktivt följer.
Den svenska projektgruppen jobbar för tillfället även med att utveckla det tidigare projekt som avslutades 2017. En ingående utvärdering som sedan granskas görs i slutskedet av alla de projekt BLLF Sweden ansvarar för och förra året genomfördes en oberoende utvärdering av hela projektperioden 2012-16. Efter granskningen av utvärderingen fick organisationen i uppdrag av Forum Syd att öka kvalitén på vuxenutbildningarna, hur detta ska kunna ske i praktiken är därför något som den svenska projektgruppen diskuterar och planerar för i samråd med BLLF Societies. Tre representanter från BLLF Sweden ( Göte, Agne och Elin) kommer även besöka vår samarbetspartner i Pakistan i början av mars i år för vidare planering och workshops gällande utveckling av tidigare projekt samt det nya projektet.

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara