Väntar på besked från Sida och Forum Syd

BLLF Swedens projektgrupp väntar nu på besked från Sida och Forum Syd! Vår ansökan om ett nytt projekt i Pakistan är redan preliminärt godkänd. Men inte beslutet om det slutgiltiga bidragets storlek. Vi hoppas att under ytterligare tre år 2018-20 kunna bistå våra vänner i BLLF Societies i deras kamp mot slaveri och barnarbete: Utbildning, organisering och påverkansarbete tillsammans med Pakistans fattiga men starka unga kvinnor och män. En glädje för oss att kunna delta! Var med oss!

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara