Vad håller BLLF Swedens projektgrupp på med denna månad?

Gunilla Larsson, ideellt arbetande i projektgruppen, berättar att de fortsatt har fullt upp med arbetet kring redovisningarna av de projekt som avslutades 2017. Samtidigt planerar gruppen för det nya treåriga projekt som startar nu i år. Gunilla berättar att vi nu utvecklar projektet med ledning av den externa utvärdering som gjordes förra året. Hon ger två exempel från kampen för kvinnors rättigheter och nätverksbyggande.

I det projekt som avslutades vid årsskiftet organiserade BLLF allt det som krävdes för att upprätthålla, utveckla och utöka det kvinnliga nätverket WAS (Women Against Slavery). Ett nytt mål i kommande projekt är att WAS ska bli mer självständigt.

I kommande projekt har de ledarskapsutbildningar för kvinnor som anordnades inom ramen för det föregående projektet nu specificerats till politiskt ledarskap, detta för att skapa möjligheter för kvinnor att påverka och ta plats i samhällsutvecklingen.

Vi ser med spänning fram emot resultatet av dessa förändringar och tackar vår duktiga projektgrupp för det fantastiska arbete de gör. Vill du läsa mer om BLLF Swedens projekt och arbete kan ni göra det i följande länk.

http://bllf.se/verksamhetsberattelse/verksamhetsberaettelse 

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara