Artiklar

Klicka på Läs mer, så visas hela artikeln längst ner på sidan.

Stora Enso

Vad har dina pensionspengar med barnarbetet i Pakistan att göra?
Den 9 mars sände tv4 ett granskande reportage om det Svensk-finska företaget Stora Ensos verksamhet. Stora Enso satsar sedan en längre tid tillbaka på Pakistan då det anses vara en av de stora tillväxtmarknaderna i Sydostasien. Pakistan blir inte mindre intressant för att det också finns billig arbetskraft där. Journalisten Camilla Ziedorn visar i reportaget att Stora Enso, genom underleverantörer, utnyttjar barnarbete. 
 
Det här är en situation som BLLFS organisationerna i Pakistan och BLLF Sweden känner väl till. BLLF Sweden och organisationen BRIC, som bl.a. startades av ungdomar som gått i BLLFs - skolor, fanns med som en viktig resurs i Camilla Ziedorns reportage. Samtidigt som vi, med vår kunskap kunde vara behjälpliga i det här granskande arbetet påminner reportaget om att barnarbete inte är lokala företeelser i länder långt bort. Barnarbete bidrar också till vår välfärd och till våra pensioner i Sverige. Stora Enso är ett delvis statligt ägt företag och många svenska medborgare har sina pensionspengar i företaget bla genom APfonderna. 

I programmet får tittarna se barn arbeta på soptippar med att plocka papper som så småningom hamnar i Stora Ensos förpackningsindustri. Långa arbetsdagar gör det omöjligt för barnen att gå i skolan. Hälsofarorna de utsätts för kan leda till att de i framtiden blir oförmögna att arbeta. De yngsta barnen är bara fyra år gamla och vissa har inte ens skor på fötterna. 
Fenomenet med utländska företag som exploaterar Pakistan på arbetskraft och råvaror är inget nytt och alltså inget Stora Enso är ensam om. Pakistanska arbetare och barn har utnyttjats av internationella marknader sedan kolonialtiden. Mattindustrin och dess hänsynslösa exploatering av barn är ett exempel. Mattorna, som mycket ofta knyts av barn, produceras nästan enbart för en internationell marknad och är ett exempel på hur barnarbete inte kan ses som en lokal sedvänja utan som en del i en internationell ekonomi. Mattillverkning har Bllfs organisationer i Pakistan sedan länge fokus på, ett granskande arbete som är av avgörande betydelse om förändring ska kunna ske. 

Stora Enso försvarar sig med att de nu ska satsa på att hjälpa barnen, ordna skolor och att de därför inte kommer att dra sig tillbaka.“Vi vill angripa grundorsaken till barnarbetet och ge stöd till familjerna för att nå en långsiktig förändring. Vi måste söka dessa lösningar samtidigt som vi klargör att fortsatt barnarbete är oacceptabelt”, säger Stora Ensos VD Jouko Karvinen. De får det därigenom att framstå som om problemet bara var pakistanskt och att lösningen på problemet skulle vara ett ökat inflytande från ett utländskt företag som Stora Enso. Historien, Stora Ensos och andra företags sätt att söka vinster och nya marknader i Sydostasien pekar snarare ut företagen och en världsmarknad som ett grundläggande problem. De, men också vi alla, behöver ta ansvar över vår roll för att barnarbete finns och dessutom bidrar till vår välfärd. 

Stora Enso  är ett exempel på när ett multinationellt företag, använder sig av sedvänjor som såväl det pakistanska civil-samhället - med BLLFS organisationerna som ett för oss välkänt exempel - som flera politiker och företag i Pakistan kämpar för att utrota. För att inte göra deras kamp än svårare behöver vi granska internationella företag, och skaffa kunskap om hur världsmarknaden fungerar,  om och om igen. 

Stora Enso är ett stort företag med mycket kapital och därmed makt. Att ge schyssta villkor för samtliga anställda i verksamheten och förbjuda barnarbete på arbetsplatserna och hos underleverantörerna är möjligt. Det krävs också att underleverantörerna får så bra betalt för sina tjänster att det är möjligt  för dem att betala vuxna personer skäliga löner, möjliga att leva och försörja familjer på. 

BLLF Sweden kommer att fortsätta stå i spetsen i kampen mot slaveri och barnarbete. Genom våra samarbetspartner i Pakistan kommer vi att göra vårt bästa  för att följa upp Stora Ensos åtgärder i Pakistan. Vårt mål är en ekonomi och ett välfärdssystem som inte är uppbyggt på någon annans bekostnad. För att nå dit måste vi samarbeta och ställa krav på såväl företag som politiker. 

Axelina Larsson & Lena Martinsson

17/05/2014

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara