Artiklar

Klicka på Läs mer, så visas hela artikeln längst ner på sidan.

Vi är med! Är ni?

Genom utbildning, facklig kamp, samarbeten och skapandet av mötesplatser kämpar BLLF
Sweden vidare för en bättre värld. I det här nyhetsbrevet vill vi tydliggöra BLLF Swedens samarbete
och deltagande i nätverken Ekta Parishad, Ekta Europe och Ekta Sweden samt hur vi
planerar inför Jai Jagat 2020.
Här kan du lära dig mer om Jai Jagat, denna globalt omspännande kampanj vars mål är en etisk
utvecklingspolitik. Hur hänger Jai Jagat samman med Ekta Parishad, Ekta Europe, Ekta Sweden
och BLLF Sweden? Hur ser planen ut inför 2020, året då kanske världens genom tiderna
längsta protestmarsch går av stapeln?
Kerstin skriver om resan till Indien vars syfte var att följa Ekta Parishads arbete. Hon berättar
om landgrabbing och hur det tvingar befolkningen bort från vatten, skog och land. Många
tvingas immigrera till ett osäkert och fattigt liv i storstadens slum när deras möjligheter att odla
försvinner. Kerstin berättar också om Ekta Parishads omfattande arbete med ungdomsutbildningar,
kvinno-möten och ickevåldsstrategier och hur viktiga dokument är som ger personerna
äganderätt över de marker de brukar. Hon beskriver en självhushållande by och hur ett ökat
självförtroende lett till bättre relationer med den lokala polisen.
BLLF Sweden stod stolta värdar för det senaste Ekta Europe mötet som denna vår hölls i Lidköping.
En kort rapport kring mötet samt vad arbetet med Ekta Europe kan frambringa finner
du också.
Vi önskar dig en god läsning.

Mikaela Klang

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara