Artiklar

Klicka på Läs mer, så visas hela artikeln längst ner på sidan.

Besök från Pakistan

I början av november hade BLLF Sweden två gäster från Pakistan, Mir Safdar, som är koordinator för BLLFS i Mirpurkhas och som under 2017 varit nationell koordinator för CDP projektet i Pakistan och Najma Sheikh, som från 2018 är ny nationell koordinator. De kom först till Lidköping för utvärdering av pågående projekt och diskussioner om utformning av kommande projekt, CDP 2018 – 20. De hann också med att delta en dag på MR dagarna i Jönköping. Det blev intressanta föreläsningar och viktigt nätverkande bland utställarna.


Sedan åkte Mir och Najma till Lund och Märta Råberg, som engagerat sig mycket för flyktingar och speciellt för ensamkommande. Mir och Najma besökte ett gymnasium i Ystad och träffade elever som gick språkintroduktion och en afghansk pojke, Reza, som flytt via Iran till Sverige och nu kämpar för att ensamkommande afghaner ska få stanna i Sverige. Hemma hos honom och familjen han bor hos blev det intressanta diskussioner om Afghanistan, svensk flyktingpolitik och Rezas kamp.
Ett besök i Stockholm är viktigt. Där träffade vi Mo-nica Green, ordförande för UN Women och informerade om BLLFS arbete, speciellt arbetet för att stärka kvinnors rättigheter. UN Women höll på att starta upp en kampanj om mäns våld mot kvinnor och vi inbjöds till en föreläsning av Nina Rung om könsnormer, övergrepp mot flickor och kvinnor och hur man kan arbeta förebyggande.
Vi träffade också Kent Härstedt, ny ordförande för Forum Syd, och Carina Ohlsson, ordförande för S-kvinnorna. Mir fick berätta om BLLFS arbete och Najma, som är mycket engagerad för kvinnors rättig
heter, fick berätta om utbildning och medvetandegörande och stöd till kvinnor genom kvinnonätverket, female network, att stå upp för sina rättigheter.I Ekenäs i den svensktalande delen av Finland mellan Åbo och Helsingfors, finns en Emmaus-förening, som bildades 1964. Ungdomar i föreningen har i många år stött BLLF Sweden och arbetet i Pakistan. De bildade föreningen Solrosen, som säljer kort med en vacker solros som gåva i stället för blommor vid studentexa-men eller andra högtider. Pengarna går till BLLFS kamp mot slaveri genom utbildning. Ungdomarna är nu vuxna och har lämnat Ekenäs. Försäljning av solros-korten har tagits över av Emmausföreningen. Det var viktigt att de fick träffa Mir och Najma och få höra dem berätta om arbetet i Pakistan.

Agne Gustafsson

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara