Artiklar

Klicka på Läs mer, så visas hela artikeln längst ner på sidan.

BLLF´s nya nationella koordinator i Pakistan presenterar sig.

- Mitt namn är Najma Shaikh. Jag kommer från en fattig och lågutbildad familj, men min mor ville att vi skulle gå i skolan och få utbildning. Hon kämpade för detta trots att det innebar stora och många konflikter med släkten.

 

- Jag fick mitt första jobb som datalärare i en privat-skola efter att jag klarat av klass 12. 2005 började jag på BLLF Sindh som medhjälpare inom utbildningssek-torn. På den tiden visste jag ingenting om mänskliga rättigheter eller om kvinnor- och barns rättigheter. Ge-nom BLLF blev jag medveten och fick kunskap under min lärarutbildning. Britt-Marie Klang har så många ideér att överföra kunskap och hon har varit till stor hjälp för att utveckla båda mitt och andra kvinnors självförtroende. Genom arbetet i BLLF kunde jag se vilket liv kvinnor i byn levde.
- Kunskap och utbildning kan förändra livet, så 2007 öppnade jag - på egen hand - en liten skola för fattiga barn. Den hade låg skolavgift så för att klara hyran an-slöt jag mig till en NGO, Marie Stops Society. Där ar-betade jag som rådgivare med fokus på kvinnors hälsa, särskilt familjeplanering. 2009 började jag på en annan NGO, Shah Abddul Latif Bhitai Welfare Society, som administratörsansvarig. Vi byggde bland annat över 500 hus i olika byar i distriktet Mirpurkhas. Därefter blev jag administrativ och logistisk ledare i IRC (Indus Resource Centre).
- När jag arbetade för IRC besökte vi Sverige 2012. Det var ett fantastiskt besök; sju kvinnor från hela Pakistan och inga män. Vi var glada att det bara var kvin-nor som reste tillsammans. Varje dag under resan lärde vi oss mycket och uppskattade till fullo alla våra möten. Vi kände oss oberoende, utvecklade vårt självför-troende och glömmer aldrig denna resa. Min skola stängde 2015 och året därefter blev jag projektchef i en NGO med fokus på fredsarbete. Det var en liten organisation som arbetade med familjepla-nering i Sindh. Jag utbildade kvinnogrupper i fem städer i distriktet Mirpurkhas och ordnade månadsmöten med grupperna. Vi diskuterade hälsopro-blem och för-sökte hitta lösningar. I maj 2017 erbjöd Mir Safdar Sahab mig plat-sen som nationell koordinator och jag tackade ja.

-BLLF var den första organisationen jag mötte och där fick jag möjlighet att reflektera över hur jag kunde göra positiva förändringar i kvinnors liv och mäns medvetenhet. När vi tänker po-sitivt gör vi positiva handlingar och förhoppningsvis kommer vi i framtiden att kunna göra förändringar.

Kära hälsningar
Najma Shaikh

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara