Artiklar

Klicka på Läs mer, så visas hela artikeln längst ner på sidan.

En rättvis värld är möjlig!

Vi fortsätter även 2017 att stödja den mångåriga kampen mot förtrycket av fattiga människor i Pakistan. Våra samarbetspartners BLLF Societies ägnar sig oförtrutet åt att bekämpa skuldslaveriet och barnarbetet , som fortfarande är omfattande. Mänsklig frihet, säger den kände nationalekonomen Amartya Sen, inbegriper rätten att överleva, få utbildning och social trygghet, men också politisk frihet. Genom BLLFS organiserar sig fattiga människor för att kräva sin rätt.
Det senaste projektet, 2014-16, avslutas nu med en omfattande utvärdering. Den görs av en oberoende organisation i Lahore. De preliminära resultaten stöder våra egna slutsatser att arbetet ger långsiktiga positiva effekter: kunskap och medvetenhet stärker människors förmåga att hävda sina rättigheter. Det gäller inte minst alla de unga kvinnor som deltar i lokala grupper, kurser och möten inom det fantastiska kvinnonätverk som BLLFS byggt upp.
I den nya projektfasen 2017 vidareutvecklar man arbetet. I var och en av de tre provinserna har arbetet organiserats i fyra delprogram - påverkansarbete, utbildning av vuxna och barn, ungdomsverksamhet samt kvinnonätverkande. Varje delprogram leds av en ’program manager’ med tydligt uppdrag. Hälften av dessa totalt tolv är kvinnor – ett stort framsteg! Gemensamt ska koordinatorerna och de tre ledningsgrupperna söka förverkliga projektets mål. Vi tror på våra partners vilja och förmåga att bekämpa förtrycket i Pakistan och så bidra till en rättvis värld.

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara