Vår tids slaveri – om offer förövare och samhällets roll

Vår tids slaveri; om offer förövare och samhällets roll - Dominika Borg Jansson

I det förra numret av nyhetsbrevet tipsade vi om boken Slaveriets historia. I det här numret vill vi lägga fokus på slaveri i vår tid. Dominika Borg Jansson berättar i Vår tids slaveri om människohandel. Hon beskriver proble-men, diskuterar frågor som hur och varför och vi får i boken ta del av berättelser om människor som fallit offer för trafficking. Hon diskuterar de lagar som ska skydda människor men också hur de lagarna inte alltid räcker till. Boken förklarar på ett tillgängligt sätt strukturer bakom det nutida slaveriet.