Slaveriets historia

Dick Harrison - professor i historia vid Lunds universitet

Slaveriets historia

Slaveriets historia är en komprimerad och uppdaterad version av Harrisons tre tidigare volymer om slaveriets historia. Trots titelns anspelning på historik så är ämnet dessvärre fortfarande aktuellt. I boken beskriver också Harrisson dåtidens slaveri men även hur slaveriet ser ut idag. Kanske kan vi bättre förstå och ändra vår nutid genom att lära av historien.