Yarden

Yarden av Kristian Lundberg

Yarden är en självbiografisk berättelse om hur Lundberg efter ekonomiska svårigheter tvingas ta ett jobb på samhällets botten där anställningen är osäker och fackliga rättigheter icke-existerande. Det är en beskrivning om hur det är att leva längst ner på samhällsstegen: vad händer med en människa när hen inte behandlas humant?
Yarden handlar om frihet, förutsättningar, vänskap och klass. Det är en berättelse med självdistans som väcker fler frågor än vad den ger svar.