Swede Hollow av Ola Larsmo

Swede Hollow av Ola Larsmo

I romanen Swede Hollow följer vi en grupp svenskar som emigrerade till USA i slutet av 1800-talet. Vi får följa de fattiga familjerna och hur de försöker skaffa sig ett liv i det nya land de kommit till. Den familj som står i centrum har två döttrar som båda skaffar sig arbete på en syfabrik. En fabrik med låg lön, långa arbetsdagar och en ohälsosam arbetsmiljö.

Swede Hollow är en intressant och levande berättelse med trovärdiga och levande karaktärer. I efterordet beskrivs historiska fakta kring det område som skildras i boken vilket ger ytterligare trovärdighet till berättelsen.