The danger of a single story – Chimamanda Ngozi Adichie

Istället för boktips delar vi i detta nummer ut ett taltips:

The danger of a single story – ChimamandaNgoziAdichie

På TED talks finns en hel värld av olika tal. Vi rekommenderar er att lyssna på den nigerianska författaren Chimamanda NgoziAdichies fantastiska tal The danger of a single story som handlar om hur vi formar vår bild av världen och vems bild av den som får ta plats. Att låta en enskild historia definiera ett land, en människa eller en kultur är att förminska densamma. 

"Det är så det enda berättelsen skapas, visa ett folk från bara en sida, om och om igen, och det är vad de blir."