Fackföreningsrörelsen i Sverige och i världen arbetar mot slaveri och barnarbete på flera fronter. Den svenska fackföreningsrörelsen har speciellt arbetat med svenska storföretag för att få dem att teckna etiska regler med tydliga krav på att följa de internationella konventioner som instiftats av ILO. ILO är FN:s organ för arbetslivsfrågor och ett internationellt trepartsorgan bestående av representanter från länder, företag och fackföreningar. Åtta av ILO:s konventioner ska gälla i alla länder. Dessa åtta behandlar:

Föreningsfrihet

Skydd för rätten att organisera sig,

Rätten att förhandla kollektivt Jämställd lön

Förbud mot tvångsarbete

Förbud mot diskriminering

Minimiålder

Förbud mot de värsta formerna av barnarbete

Tyvärr följs inte alltid dessa konventioner. I Pakistan är det mycket svårt att bilda fackföreningar och de har begränsat inflytande. Det finns inte heller en organiserad motpart. Det gör det svårt att lokalt arbeta mot barnarbete och kämpa för förbättrade arbetsvillkor. Det är därför viktigt att internationellt arbeta för rätten att bedriva fackligt arbete. Organisationen Global Unions, som är en internationell sammanslutning av fackföreningar, har en viktig roll i detta arbete.

När fackliga rättigheter tillämpas försvinner slaveriet.