Informationsblad

Här hittar du mer information om BLLF Sweden som organisation och frågorna vi jobbar med. 
Informationen kan användas för egen läsning likväl som skolmatrial. Kan läsas här,
skickas till mailen eller laddas ner som PDF.

Klicka på Läs mer, så visas hela texten längst ner på sidan.

Utbildning ger individen de verktyg och den kunskap som behövs för att överleva och utveckla sin fulla kapacitet, för att leva ett värdigt liv och delta i samhällsutvecklingen.

I FN:s deklaration om Mänskliga rättigheter slås fast att alla har rätt till utbildning och enligt FN:s Millenniemål 2 ska man år 2015 uppnå att alla barn, både pojkar och flickor ska kunna gå i grundskola.

BLLF Sweden stöder kampen mot slaveri och barnarbete i Pakistan. Vi är övertygade om att vägen ur slaveri och beroende stavas utbildning. Våra samarbetspartners är BLLF Societies. Deras arbete syftar till att systemet med skuldslaveri och barnarbete avskaffas. I fattiga områden saknas ofta statliga skolor. Behovet av utbildning är stort och BLLFS skolor för barn till fattiga tegelbruksarbetare och lantarbetare hjälper tusentals barn till hopp om en bättre framtid.

Många ungdomar och vuxna har aldrig fått möjlighet till skolutbildning. Kunskaper är en rättighet också för dem. Under 2009 påbörjades med stöd av Sida en ny fas i det långsiktiga arbetet mot slaveri. I vuxencentra kan ungdomar och vuxna, särskilt då kvinnor, utbilda sig. Deltagarna får grundläggande kunskaper i att läsa, skriva och räkna, vilket är viktiga redskap för att kunna hantera sin vardag och kämpa mot exploatering.

I dessa centra kan kvinnor och unga flickor skaffa sig utbildning i hantverk och datakunskap och därmed ha möjlighet till egna inkomster. Kvinnor kan här möta varandra i en offentlighet utanför hemmet.

Genom utbildning skaffar de kunskaper och insikt om sina mänskliga rättigheter, om förebyggande hälsovård, om vikten av att skapa en bra miljö. Utbildning är viktig i kampen för en demokratisk utveckling.

Utbildning är en väg ut ur slaveri och beroende

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara