Informationsblad

Här hittar du mer information om BLLF Sweden som organisation och frågorna vi jobbar med. 
Informationen kan användas för egen läsning likväl som skolmatrial. Kan läsas här,
skickas till mailen eller laddas ner som PDF.

Klicka på Läs mer, så visas hela texten längst ner på sidan.

Skuldslaveri drabbar fattiga familjer som på grund av sina
mycket låga inkomster tvingas att ta ett lån vid till exempel
sjukdom. Då de varken kan läsa, skriva eller räkna luras de att
godkänna ett låneavtal som de inte kan kontrollera.


För att betala av lånet börjar hela familjen arbeta åt långivaren. Orättfärdiga
lånevillkor gör att skulden växer. Ofta har familjerna genom sitt arbete efter en
tid betalat av skulden flera gånger om utan att bli fria.


Traditionellt har tegel till vägar och byggnader tillverkats för hand sedan
tusentals år tillbaka. Hela familjer har varit bundna av skulder och barn har
växt in i arbetet och så småningom ärvt föräldrarnas skulder. Det finns
maskiner som tillverkar tegel men så länge som mänsklig arbetskraft är
billigare fortsätter utnyttjandet av tegelarbetare.


I Tharöknen, som är ett ökenområde i nordvästra Indien och sydöstra
Pakistan, har tillverkning av handknutna mattor blivit en viktig inkomstkälla.
När regnen inte kommer och familjerna saknar alternativ inkomst tvingas de
låta sina barn knyta mattor. Ägarna och exportörerna föredrar ofta att anställa
barn som är billiga och lydiga. De vuxna förblir arbetslösa.


Också bland lantarbetare är skuldslaveri vanligt. Här anställs familjer och får
ett lån när de börjar arbeta. Fälten rensas från ogräs, grödorna skärs och
plockas för hand också i stora jordbruk . Människor är billigare än maskiner.
De som arbetar får inte möjlighet till utbildning, skulderna stiger trots hårt
arbete och familjer köps och säljs mellan jordägarna utan att de kan
bestämma själva över sina liv.


1992 kom en lag i Pakistan som förbjöd skuldslaveri. Den lagen har ännu inte
tillämpats fullt ut. Ingen som bevisligen utnyttjat slavar har hitintills dömts för
detta. Trots detta sker en positiv utveckling genom att fattiga människor
organiserar sig till kamp mot skuldslaveriet.


Genom utbildning av barn och vuxna samt kampen för fackliga
rättigheter får människor kunskap och styrka att skapa förändring

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara