Artiklar

Klicka på Läs mer, så visas hela artikeln längst ner på sidan.

Papperslösa – om gränsers betydelse för tillkomsten av tvångsarbete

Papperslösa utgör idag en stor utsatt grupp i Europa och Sverige. De har inte lov att vara i landet då de 

saknar uppehållstillstånd och måste ständigt oroa sig över att bli upptäckta och utskickade. De räknas inte som tillhöriga och omfattas inte av medborgerliga 

rättigheter. Denna situation gör att de riskerar att bli exploaterade på arbetskraft; de måste ju ha in medel att överleva men det innebär också att de kan hotas med att bli avslöjade. Ändå stannar många och blir därigenom samtidigt en del av ett ”oss”.

 

CDP (Community Development Project) 2014-2016

Trots att det i lag är förbjudet, är barnarbete och skuld-slaveri fortfarande vanligt i Pakistan. Det finns inom branscher som textil- och pappersindustri, jordbruk och matt-tillverkning. I nyhetsbrev 1-2014, berättade vi om CDP (Community Development Project) 2014-2016, vårt samarbetsprojekt med BLLFS i Pakistan. Målet för CDP 2014-2016 är att kvinnor och män, flickor och pojkar i fattiga familjer är medvetna om sina rättigheter. Genom att organisera sig i BLLFS kan de förändra sina livsvillkor och hävda sin rätt till demo-kratiskt deltagande i samhället. På så sätt motverkas slaveri och barnarbete.
 

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara