Anette Larsson ny i styrelsen

Jag är lärare på De la Gardie-gymnasiet i Lidköping i svenska, samhällskunskap och mediekommunikation. Jag har i jobbet rest till Indien, Tanzania och Nicaragua och fått möjlighet att möta många människor som arbetar för en bättre tillvaro för sig själva och för andra. Ung-domsutbytet och resan till Paki-stan i februari 2016 har gett mig en inblick i BLLFS långa kamp mot slaveriet och för kvinnor och barns rättigheter. Jag ser fram mot att få arbeta tillsam-mans med de engagerade perso-nerna i BLLF Swedens organi-sation och att bidra med det jag kan som suppleant i styrelsen. Tack för förtroendet!