Artiklar

Klicka på Läs mer, så visas hela artikeln längst ner på sidan.

Iqbaldagen och årsmöte 2016

Den stora programpunkten vid årsmötet var den grupp gymnasieelever som varit i Pakistan på utbytesresa. Tillsammans presenterade de sina olika upplevelser och erfarenheter från resan. Upplägget var viktigt, de visade att de hade olika perspektiv på sin resa, att de tagit med sig olika erfarenheter hem. De individuella berättelserna knöts samman på ett tydligt sätt. Det blev en fin berättelse som visade att de varit med om något tillsammans.


Som vanligt är på BLLFSwedens årsmöte, bjöds det på gott fika och tillfälle att mingla och prata med varandra. På årsmötets förhandlingar fungerade Carina Ohlsson, riksdagsledamoten och föreningens he-dersordförande, som årsmötets ordförande. Ett beslut som togs var att inte höja medlemsavgifterna till föreningen. Styrelsen hade fått i uppdrag att fundera över nivån på medlemsavgift. Ett skäl till att avgifterna inte höjdes var att alla ska kunna vara med i föreningen. Frågan är viktig. Kravet på oss att samla in pengar till projekten i Pakistan, kan bli ett hinder för att skapa en rörelse här hemma. Skulle ballongerna vi sålde på tor-get tidigare på dagen varit billigare? Eller kanske inte kostat något alls? Det fanns barn som inga fick, troligen var det några som undvek torget för att slippa köpa. Tre ballonger till de tre barnen, trettio kronor, ja det är en middag det, som någon sa i vimlet. Torgfest för alla i solidaritetens tecken eller ett tillfälle att samla in pengar? Ja det här är fråga om balans som vi alltid behöver diskutera.
Som sista punkt på dagordningen avtackades Britt-Marie Klang som styrelsemedlem. Britt-Marie var med om att starta föreningen 1991, alltså för 25 år sedan. Hennes betydelse för BLLF Sweden och för arbetet i Pakistan går inte att överskatta. Med sin stora kunskap, klara och granskande blick har hon alltid fört diskussioner framåt, fått oss som suttit i styrelsen, liksom våra samarbetspartners i Pakistan att reflektera några varv till. Det är kritiska reflektioner som också bygger på att hon är en aktivt lyssnande person. Vi är glada för att hon fortsätter arbeta i föreningens inform-ationsgrupp och att hon tar ansvar för det nya samar-betet med Ekta Parishad i Indien.

Vi välkomnar en ny medlem i vår styrelse, Anette Lar-sson, lärare på De la Gardiegymnasiet. Ordinarie i sty-relsen är Cecilia Karlsson, ordförande, Mia Jildenhed, Göte Isaksson, Gunilla Larsson, Lena Martinsson, Kajsa Hansson och Frida Karlsson. Malin Johansson och Anette Larsson är suppleanter
Gäst på årsmötet var vår nationella koordinator för projektet i Pakistan, Atiqa Shahid. Nu ser vi fram mot ett händelserikt år med nya utmaningar. Vår verksamhetsberättelse kan ni läsa på www.bllf.se

Lena Martinsson & Cecilia Karlsson

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara