Artiklar

Klicka på Läs mer, så visas hela artikeln längst ner på sidan.

Välkommen till oss på bokmässan i Göteborg!

BLLF Sweden arbetar mot alla former av
slaveri. Därför att slaveri är något som borde
vara historia. Slaveri handlar alltid om mycket
grov exploatering av människor vars rörelsefrihet
och självbestämmande är starkt begränsade.


I grunden handlar slaveri om strukturer,
såväl ekonomiska som politiska. En av
dessa strukturer är när vi sätter ekonomisk
avkastning före mänskliga rättigheter. I det
här numret av nyhetsbrevet kan du läsa om
hur AP-fonderna, som förvaltar våra pensionspengar,
gör övertramp på mänskliga rättigheter.
Vi har även intervjuat nätverket
Schyssta pensioner, som arbetar för att våra
pensionspengar inte investeras i företag som
bryter mot mänskliga rättigheter. I linje med
detta arrangerar vi ett seminarium under bokmässan
i Göteborg på Internationella torget
lördag 26 september 13.40 – 14.00 under rubriken:
Vad gör våra sparpengar just nu? Ä r
ekonomisk avkastning viktigare än mänskliga
rättigheter? Om pengar, banker, globalisering
och slaveri.
I detta nummer av Nyhetsbrevet kan du även
läsa en intervju med Parul Sharma, rektor för
The Academy of Human Rights in Businesses,
som kommer att medverka på seminariet
under bokmässan. Parul Sharma har länge
arbetat med CSR, Corporate Social
Responsibility, som handlar om företagens
sociala ansvar. Vilket ansvar har företag i
samhällsutvecklingen? Och hur kan vi
påverka det?
I höst kommer vi genom ett utbytesprogram
att få besök av bland annat Haseena, som
arbetar som lärare hos våra samarbetspartners
i Pakistan. Som ett led i detta åker
svenska ungdomar från De La Gardiegymnasiet
i Lidköping och besöker projektet i Pakistan
till våren. Med hopp om spännande
möten! Mer om detta hittar du på sista sidan i
Nyhetsbladet.
Men först hoppas vi på många och spännande
möten på bokmässan så återigen,
varmt välkommen!

Malin Johansson

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara