Artiklar

Klicka på Läs mer, så visas hela artikeln längst ner på sidan.

Malin är ny i BLLF Swedens styrelse

Mitt engagemang mot slaveri och barnarbete tog sin start tidigt, under min skolgång gick jag först med i CAS, Children Against Slavery och senare YAS, Youth Against Slavery.

2001 och 2006 fick jag möjlighet att delta i stu-dieresor till Pakistan, där vi besökte BLLF Swedens partnerorganisationer. Jag fick många viktiga insikter om BLLFs arbete på plats i Pakistan. Detta är en erfarenhet som jag är tacksam för då det har stärkt min kunskap om slaveriets strukturer och stärkt mitt engagemang. Efter resorna har mitt fokus legat på att sprida kunskapen till andra genom föreläsningar och på-verkansarbete.
Jag har en civilekonomexamen från Linköpings universitet med inriktning nationalekonomi. Idag arbetar jag med praktisk kommunikation som före-läsare, talartränare och utbildare, med fokusområde ekonomi, på Agera Kommunikation. Jag har min bas i Stockholm. Jag är nu glad för förtroendet som Suppleant och jag ser fram emot fortsatt arbete!

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara