Artiklar

Klicka på Läs mer, så visas hela artikeln längst ner på sidan.

Nytt år, nya projekt, nya utmaningar!

För BLLF Sweden innebär 2014 starten på ett nytt projekt och utvidgat utvecklings-samarbete med våra partnerorganisationer i Pakistan. 
 
BLLF Sweden har under mer än 10 år drivit projekt tillsammans med BLLFS organisationerna i Pakistan med stöd av Sida via organisationen Forum Syd. Vi har under åren samlat på oss en gedigen erfarenhet av vad det innebär att arbeta i ett utvecklingssamarbete. Det nya projektet bygger på den erfarenheten, men är samtidigt en utveckling av föregående projekt.

Målet är att utrota slaveri. Ett sätt att göra det är att ge stöd till  människors kamp att förändra sitt samhälle, att se och arbeta med alla delar av människors liv. Sedan tidigare har projekten 
fokuserat på utbildning för både barn och vuxna, fackligt arbete, kvinnors rättigheter och kapacitetsutveckling, så även i detta projekt. I det nya projektet introduceras en rad nya insatser. En ny punkt är skydd av utsatta kvinnor, idén föddes hos den pakistanska kvinnogruppen som 2012 var i Sverige och då besökte en kvinnojour. 

Utformningen är inte klar, men klart är att det behövs, Pakistan är ett av världens farligaste 
länder för kvinnor. Nytt är också arbete för skydd av utsatta barn, samt en undersökning kring 
tiggeri. 
Tre spännande år väntar oss, men också tre krävande år. Omfattningen på det nya projektet är betydligt större än tidigare och kräver också större egeninsats av BLLF Sweden. Medlemmars stöd och engagemang kommer att behövas!

Kajsa Hansson

21/03/2014

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara