Artiklar

Klicka på Läs mer, så visas hela artikeln längst ner på sidan.

Rätt mottagare till Nobels fredspris!

 

Nobels fredspris går i år till Malala Yousafzai från Pakistan och till Kailash Satyarthi från Indien. Det är en glädjens dag för alla de världens barn som vill men inte får gå i skola. Och alldeles särskilt för de miljontals flickor i många länder som av olika skäl förvägras den utbildning de har rätt till.

 

Sjuttonåriga Malala började redan som elvaåring blogga. Hon skrev om sina egna och kamraternas svårigheter att få gå i skola i Pakistans nordvästra gränsprovins där talibangrupper med våld och hot försöker stoppa flickor från att få utbildning. Hennes historia med det misslyckade mordförsöket, kampen för att komma tillbaka, hennes klarsynta perspektiv och åsikter finns återgivna i den briljanta boken Jag är Malala. Nu är hon en förebild och en inspirationskälla för miljontals barn i Pakistan och i världen. Indiern Kailash får med priset det globala erkännande som han och hans organisation så väl förtjänar för sin mångåriga och framgångsrika kamp mot barnslaveri och barnarbete i Indien. Genom att bokstavligen föra ut barn från farliga arbetsplatser, ge dem rehabilitering och möjlighet att komma till sina hem ger han exploaterade barnarbetare deras barndom tillbaka.

Malala är inte ensam

– Vi är mycket stolta över Malala och lyckliga över den norska Nobelkommitténs beslut, säger Hazrat Umar, ledare i BLLF Society Mardan, i samtal med oss. Mardan ligger mitt i det talibaninfluerade området som gränsar mot Afghanistan. Han och hans organisation arbetar trots stora personliga risker för att ge flickor och unga kvinnor utbildning och kunskap om barns och kvinnors rättigheter. Priset ger oss mod och inspiration att fortsätta kampen, säger han. I våra skolor går många flickor som precis som Malala kämpar för en bättre framtid för sig själva och sina kompisar.

– Malala är så modig, säger Sofia, 15 år som gått i BLLFS ́ skola i nordvästra Pakistan. Jag tycker precis som hon. Alla flickor har rätt till utbildning. Jag är glad att jag fått gå i en skola där jag lärde mig hur jag kan kämpa för andra. Man kan inte prata om Malala överallt, många är emot henne och att flickor ska ha utbildning, men vi är många som kämpar som hon gör.

Lidköping finns med

Glädjen över priset delas självklart av oss i BLLF Sweden – Front mot slaveri och av många engagerade människor i Sverige och världen. Alla de som bidrar till att det ska bli självklar rättighet för alla att slippa barnarbete och få rätt till skolgång. Inte minst i Lidköping har många människor genom åren bidragit. Vår organisation har känt stödet från Lidköpingsborna och från människor ute i landet. Vi har berättat om arbetet bland Pakistans utsatta och marginaliserade människor. Vi har lyft fram våra samarbetspartners uthålliga kamp för att avskaffa skuldslaveriet och barnarbetet och ge även de fattigaste familjernas barn en skola. Uppslutningen har varit stor kring Iqbaldagen, den årliga manifestation på Nya stadens torg, som vi nästa år kommer att fira för tjugonde gången. Alla ni som bidrar till vårt arbete – gläd er med oss!

Många flickor utan utbildning

Det finns många orsaker till att framför allt flickor nekas skolgång. Fattigdomen är den närliggande orsaken. Fattiga familjer har inte råd att satsa på skola. Till detta finns det även kulturella traditioner.

Flickor anses inte behöva utbildning, eftersom de ändå ska gifta sig och sköta hem och familj. Men det finns också mycket handfasta orsaker: det saknas skolor i närheten. Flickor riskerar att utsättas för trakasserier, hot och våldtäkt under vägen till skolan. Och många statliga skolor har låg kvalitet med outbildade lärare och brist på läromedel och toaletter.

Pakistan ligger nära botten av länder att satsa på utbildning. I vissa områden är mindre än fem procent av kvinnorna läskunniga. BLLFS’ kamp är därför även politisk. Den handlar om att tvinga staten att ta ansvar för alla sina medborgare. Vissa framgångar har man nått. Och attityderna till barnarbete och skuldslaveri har förändrats över tid. Familjer som skuldslavar på tegelbruk och i jordbruk har befriats. Fredspriset till Malala stärker de krafter i landet som kämpar för alla människors rätt till demokratiskt deltagande.

Förändring är möjlig

Från vår egen erfarenhet finns många goda och uppmuntrande exempel. Ett kvinnonätverk växer fram genom BLLFS’ medverkan. För några veckor sedan samlades över 250 kvinnor till ett konvent i Mirpurkhas, en stad i sydöstra Pakistan. De kom från fattiga byar i området för att lära och diskutera hur de ska kunna förbättra sina villkor och hävda sina rättigheter. Genom nätverket Women Against Slavery möts nu kvinnor i lokala basgrupper i olika delar av Pakistan. Under 2015 och 2016 hoppas vi kunna förverkliga ett gemensamt ungdomsutbyte. En grupp svenska ungdomar kommer att besöka våra samarbetspartners i Pakistan, lära känna arbetet, träffa pakistanska ungdomar i BLLFS. Dessa kommer sedan till Sverige för inspiration och för att byta erfarenheter. Trots de kulturella svårigheterna hoppas vi pakistanska flickor ska kunna ingå i gruppen.

Fredspriset till Malala och Kailash har fått stor uppmärksamhet i både Pakistan och Indien. Pristagarna har nu tillsammans riktat en inbjudan till de båda ländernas premiärministrar att komma till prisceremonin i Oslo. Kanske kan deras initiativ bidra till att minska de spända och farliga relationerna länderna emellan. I så fall har fredspriset fyllt ytterligare en viktig uppgift för att världen ska bli en mer anständig plats för alla människor.

Britt-Marie Klang
Göte Isaksson

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara