Bakgrund

Sedan mer än 25 år har BLLF Sweden stött kampen mot slaveri och barnarbete i Pakistan genom en serie projekt som får stöd av Sida. Vi samarbetar med BLLF Societies, tre organisationer i provinserna Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa och Sindh. De är självständiga men samarbetar med gemensamt mål.


Vi håller nu på att sätta igång ett nytt projekt CDP 2018 - 20, som fortsätter och vidareutvecklar tidigare insatser. Projektets mål är att kvinnor och män, flickor och pojkar i fattiga familjer får utbildning, blir medvetna om sina rättigheter och att de genom att organisera sig i BLLFS kan förändra sina livsvillkor, förbättra miljön och hävda sin rätt till demokratiskt deltagande i samhället.
Alla aktiviteter planeras, genomförs och rapporteras av våra partners i Pakistan. På nationell nivå finns en koordinator, som samordnar arbetet och rapporteringen till oss. Till nationell koordinator för det nya projektet har valts Najma Shaikh från Mirppurkhas i Sindh.

Cecilia Karlsson