Aftab Baloch – Vi möts igen!

För tio år sedan publicerades en intervju med Aftab Baloch i vårt Nyhetsbrev. Aftab var tjejen som iklädd pojkkläder och med kortklippt hår fortsatte sin utbildning i pojkskolan när ingen annan väg till fortsatt utbild-ning fanns. Omgivningen förfasade sig, men familjen stöttade henne.
Hur gick det sen?
Aftab arbetar idag som District education officer i det statliga skolsystemet och har ansvar för 145 primärsko-lor på landsbygden i Baluchistan. När hon började var 50% av skolorna ”sovande”. Detta innebar att många lärare stannade hemma. De skrev sina rapporter och de hämtade ut sin lön men utan att visa sig i skolan.
Aftab blev inte populär när hon vägrade ta emot mutor och istället rapporterade den verkliga bilden. Lärarna klagade hos hennes överordnade, men Aftab visste att hon fanns för barnens skull.
Nu fungerar 95% av skolorna i hennes område. De 5% som fortsatte att ”sova” har stängts, men många nya skolor har öppnats och uppgraderats. Flickor har fått fler möjligheter till längre utbildning där de bor. Stäm-ningen är positiv med tacksamma föräldrar och lärare som gillar sitt arbete.
”Jag vill ägna mitt arbete och mitt liv åt att flickor på landsbygden får bra utbildning i en positiv miljö, så som i BLLFS skolor,” säger Aftab.

Britt-Marie Klang