Workshops

Workshops med deltagare från 3 års ålder ända upp till dryga 70. När alla bidrar med olika perspektiv så får vi bäst resultat. Imorgon fortsätter våra diskussioner.

Spännande diskussioner.

Spännande diskussioner på plats i Mirpurkhas om hur vi ska utforma de kommande dagarnas ledningsmöte med grupper från alla projektets provinser.

   

Vad håller BLLF Swedens projektgrupp på med denna månad?

Gunilla Larsson, ideellt arbetande i projektgruppen, berättar att de fortsatt har fullt upp med arbetet kring redovisningarna av de projekt som avslutades 2017. Samtidigt planerar gruppen för det nya treåriga projekt som startar nu i år. Gunilla berättar att vi nu utvecklar projektet med ledning av den externa utvärdering som gjordes förra året. Hon ger två exempel från kampen för kvinnors rättigheter och nätverksbyggande.

I det projekt som avslutades vid årsskiftet organiserade BLLF allt det som krävdes för att upprätthålla, utveckla och utöka det kvinnliga nätverket WAS (Women Against Slavery). Ett nytt mål i kommande projekt är att WAS ska bli mer självständigt.

I kommande projekt har de ledarskapsutbildningar för kvinnor som anordnades inom ramen för det föregående projektet nu specificerats till politiskt ledarskap, detta för att skapa möjligheter för kvinnor att påverka och ta plats i samhällsutvecklingen.

Vi ser med spänning fram emot resultatet av dessa förändringar och tackar vår duktiga projektgrupp för det fantastiska arbete de gör. Vill du läsa mer om BLLF Swedens projekt och arbete kan ni göra det i följande länk.

http://bllf.se/verksamhetsberattelse/verksamhetsberaettelse 

Arbetet i BLLF Swedens projektgrupp

Arbetet i BLLF Swedens projektgruppen är som vanligt i full gång även om organisationen för tillfället inväntar ett definitivt godkännande gällande det nya tre års projektet.
Bl.a. påbörjades ett arbete förra året med att stabilisera strukturerna av organisationen i Pakistan. En del i detta var att en ledare tillsattes för varje delprogram i projektet (utbildning, ungdomar, kvinnor, påverkansarbete och facklig organisering) i varje provins BLLF Societies är verksamma. Detta arbete och dess påverkan på organisationen är något som den svenska projektgruppen aktivt följer.
Den svenska projektgruppen jobbar för tillfället även med att utveckla det tidigare projekt som avslutades 2017. En ingående utvärdering som sedan granskas görs i slutskedet av alla de projekt BLLF Sweden ansvarar för och förra året genomfördes en oberoende utvärdering av hela projektperioden 2012-16. Efter granskningen av utvärderingen fick organisationen i uppdrag av Forum Syd att öka kvalitén på vuxenutbildningarna, hur detta ska kunna ske i praktiken är därför något som den svenska projektgruppen diskuterar och planerar för i samråd med BLLF Societies. Tre representanter från BLLF Sweden ( Göte, Agne och Elin) kommer även besöka vår samarbetspartner i Pakistan i början av mars i år för vidare planering och workshops gällande utveckling av tidigare projekt samt det nya projektet.

Väntar på besked från Sida och Forum Syd

BLLF Swedens projektgrupp väntar nu på besked från Sida och Forum Syd! Vår ansökan om ett nytt projekt i Pakistan är redan preliminärt godkänd. Men inte beslutet om det slutgiltiga bidragets storlek. Vi hoppas att under ytterligare tre år 2018-20 kunna bistå våra vänner i BLLF Societies i deras kamp mot slaveri och barnarbete: Utbildning, organisering och påverkansarbete tillsammans med Pakistans fattiga men starka unga kvinnor och män. En glädje för oss att kunna delta! Var med oss!

Kurs i icke-våldsträning

HUR KAN MAN? Hur kan man kämpa utan våld i en värld fylld av vapen som skulle kunna förinta en hel planet? Hur får man en regering att lyssna som vägrar att vända sina öron åt rätt håll? Vi i BLLF Sweden vill lära oss av dem som arbetar aktivt med detta.


YES THEY CAN! I Indien finns Ekta Parishad som arbetar i Gandhis anda. En av dem som finns med på gräsrotsnivå såväl med forskning som med utbildning är Jill Carr Harris.
Vi vill veta mer! Är du också nyfiken på vad icke-våld innebär? Detta är naturligtvis en process och vi hoppas kunna arbeta vidare med ickevåldsfrågor framöver. Jills besök är ett första steg. Lördagen den andre december kommer vi att ha en heldagsträning i Lidköping.


Vem är Jill Carr Harris? Jill arbetar nära Ekta Parishad och planerade och deltog bland annat i den kända marschen för rätten till mark 2012 som beskrivs i filmen Millions can walk. Trailer: www.millionscanwalk-film.com/en
Jill Carr Harris är forskare, utbildare och aktivist. Hon forskar på civilsamhället och sociala rörelser och har över 30 års erfarenhet av att jobba med syd-syd samarbete och gräsrotsorganisering. Miljöfrågor, genus och jämställdhetsfrågor är aktuella ämnen. Hon har även lång erfarenhet av att träna och nätverka med ursprungsbefolkningar och de allra fattigaste i Indien framför allt, men också erfarenhet från andra länder i Asien, Afrika och Latinamerika kring frågor om icke-våld, fred och rättvisa.

VÄLKOMMEN MED! Lördagen den 2 december kl 8.30 – 16.30 på Studiefrämjandet, Kållandsgatan 20 Lidköping. Fika och lunch kostar 50 kr.
Anmälan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller tel 0706 14 70 71

 

BLLF Swedens foto.

Korruption i Pakistan?

Obekräftade tidningsuppgifter anklagar en organisation med namnet BLLF Pakistan för korruption. De har fått en stor donation från USA och enligt artikeln har de ej kunnat redovisa hur medlen använts.

Hur tillförlitliga dessa uppgifter är har vi av naturliga skäl ingen möjlighet att bedöma. Ryktesspridning i syfte att misskreditera är vanligt i Pakistan. Då organisationen som anklagas använder samma namn som BLLF Sweden och våra tre partnerorganisationer i Pakistan inser vi risken att vår viktiga verksamhet oförskyllt kan bli ifrågasatt. Vi vill därför framhålla följande:
Vi känner till organisationen ”BLLF Pakistan” i Punjabprovinsen, men varken vi eller någon av våra pakistanska partners har något samarbete med BLLF Pakistan. Vi verkar oberoende av varandra och har därmed ingen insyn i deras verksamhet. 
 BLLF Sweden samarbetar med de tre BLLF Society organisationerna i Sindh, Balochistan och i Mardan i KPK. Vi känner våra pakistanska partners väl efter ett 20-årigt samarbete i flera av Sida och Forum Syd stödda projekt i kampen mot slaveri och för barns rätt till utbildning. 
Vi har under åren nära följt hur medel i våra projektet använts, genom en rutin av täta uppföljningar av såväl verksamhet som ekonomi. Vi har årligen upphandlat och genomfört oberoende professionell revision. En sådan är nyligen avslutad och en oberoende utvärdering av senaste projektperioden ska inledas inom kort. Dessutom gör projektansvariga personliga besök i Pakistan varje år. 
Vår policy att korruption inte accepteras är glasklar för alla och tillsammans med våra pakistanska vänner har vi tagit fram och implementerar just nu ett policymanual (SOP) för att kvalitetssäkra alltifrån beslutsfunktioner till personalpolitik, detaljerade rutiner för dokumentation, ekonomi, bokförings och övriga verksamhetsfrågor.
Vår egen organisation BLLF Sweden granskas bl.a.av Svensk Insamlingskontroll. Forum Syd väljer varje år att utvärdera några av de organisationer man förmedlar pengar till. I en sådan utvärdering gjord av PwC, fick BLLF Sweden mycket högt betyg för vårt sätt att genomföra och redovisa våra projekt.

BLLF Sweden
Cecilia Karlsson, ordförande

Inte heller i Pakistan får afghanerna stanna.

Inte heller i Pakistan får afghanerna stanna. Jag sitter och pratar med lärarna från KPK, provinsen som gränsar till Afghanistan. Problem och glädjeämnen delas. - Det värsta som hänt oss är att alla våra afghanska vänner tvingas att lämna oss, berättar Fauzia. De får inte bo kvar i Pakistan. 
Vi samlades alla på skolan när de skulle resa – de vill inte resa, vi ville inte att de skulle ge sig av. Barnen är födda här, har aldrig varit i Afghanistan. Flickor är gifta här, nu lämnar deras familjer. Tårarna strömmar ner för kinderna på lärarna som berättar. Vi grät hela hela kvällen, säger Fauzia och jag gråter än när jag tänker på dem. Vi har skickat med dem dokument på deras studier, vi ringer varandra men än har de inte kommit in på någon skola. De trivdes så bra här, vi saknar dem så – hur ska det gå?

Möte med Hazrat Umar och Tilla Mohammad.

”Jag ska döda dig Asan Chan! Och jag ska döda dig också!” Detta utbrast tegelbruksägaren till sin anställde och till mig, berättar Tilla. Till mig sade han, att han skulle låta kidnappa mina barn, döda dem och sedan döda mig också, fortsätter Hazrat.
Vi (Britt-Marie och Agne) träffar Hazrat Umar och Tilla Mohammad efter dagens möten. Det är kväll och helmörkt. En blek glödlampa ger oss lite ljus i det kala rummet. Ikväll fungerar elektriciteten. Båda är aktivister i BLLFS sedan flera år i kampen mot skuldslaveri och barnarbete. Båda har en genuin bakgrund som tegelarbetare och är verksamma i den oroliga Khyber Pakhton Khwa provinsen i Pakistan. 
De berättar om sina senaste tre ärenden. Arbetare på tegelbruk har begärt BLLFS hjälp efter att ha blivit misshandlade och trakasserade av tegelbrukens ägare. I ett av fallen, arresterad av polisen, då ägaren ville driva in ”sin fordran”. Gemensamt för alla är den ”Pesgee”, ett slags förskott, som binder arbetaren till ägaren i ett skuldslaveri. Detta system är förbjudet enligt lag, men pågår fortfarande i mycket stor omfattning.
”Är ni aldrig rädda”, frågar vi. ”Vi har inte råd och tid att vara rädda”, säger Hazrat. Tilla nickar och tillägger, ”Vi måste ständigt föra denna kamp. Vi har inget alternativ”. I de relaterade fallen lyckades man få skulderna helt avskrivna då BLLFS annars avsåg föra ärendena till domstol. En av arbetarna med familj kunde skuldfri återgå till sitt tegelbruk, medan de två andra lämnade för annat arbete. ”Genom ett tålmodigt arbete har vi blivit en kraft att räkna med. Ägarna vågar inte längre bortse från oss, säger Hazrat.
Tidigare under dagarna har vi haft möten med våra övriga BLLFS-vänner från tre av Pakistans provinser. Vi träffas i utkanten av Mirpurkhas i sydöstra Pakistan, i Sind-provinsen, dit vi fått tillstånd att åka. Till övriga provinser anses det alltför riskfyllt. Våra möten har handlat om verksamheten BLLFS bedriver i alla sina skolor, i sina ungdoms, hantverks, sömnads och datorcenter och i sina kvinno- och ungdomsnätverk. Vi har bl.a. talat lärarutbildning, verksamhets och utvecklingsfrågor, ekonomi och revision, samt säkerhetsfrågor vid våra skolor och andra aktiviteter. BLLF Sweden har under många år stöttat denna kamp. 
Här, under de allra svåraste av yttre omständigheter, pågår en kamp på många plan för att bygga demokrati och ett värdigt liv. Eller som Tilla Mohammad sade; ”Vi har inget alternativ. Vi måste göra det själva.”

Små glimtar från samtalen med fältarbetare i Mirpurkhas.

En mamma som följt sin dotter till hennes första lärarträning blir kvar på kursen. Hon lyssnar intensivt på lektionerna. Efter några dagar kommer hennes son. – Nu får du komma hem. Alla våra kläder är smutsiga och det är ingen ordning med maten. Hon följer med honom. 
 Några dagar senare meddelar han att han tänker resa bort. Nej, det får du inte, säger mamman. Jamen vadå? Jo nu vet jag att män och kvinnor har samma rättigheter. Kan du stoppa mig från att lyssna på kursen så kan jag stoppa dig från att resa! Abda som berättar skrattar gott. Historien har inget slut. Var det verklighet eller ett exempel? Samtalen får fortsätta.

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara